Ett par händer som skriver på en dator. Bakom datorn ser du ett till par händer som håller en teknisk utrustning.

Nyheter

Här kan du ta del av våra senaste nyheter om Pipos.

 • Det här jobbar vi med i sprint 14 - 2021

  Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 14 - 2021. Sprinten pågår under perioden 22 november - 10 december. Därefter tar vi en p...
 • Det här jobbar vi med i sprint 13 - 2021

  Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 13 - 2021. Sprinten pågår under perioden 1 november - 19 november.
 • Det här jobbar vi med i sprint 12 - 2021

  Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 12 - 2021. Sprinten pågår under perioden 11 oktober - 29 oktober.
 • Kontantanalys

  Nu kan du löpande lämna uppgifter i Kontantanalys igen

  Uppgifterna som lämnats in via Kontantanalys på Post- och telestyrelsens begäran har gåtts igenom och kvalitetsgranskats. Tjänsten öppnar nu åter för löpande uppdatering.
 • Det här jobbar vi med i sprint 11 - 2021

  Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 11 - 2021. Sprinten pågår under perioden 20 september - 8 oktober.
 • Serviceanalys

  Kontantuttag hos kassan på ICA har uppdaterats för tidigare år

  Kontantuttag som kan göras via kassan hos ICA-butiker räknas sedan i våras med i de grundläggande betaltjänsterna och nu har dessa uppgifter även uppdaterats bakåt i tiden.
 • Uppdaterade uppgifter om grundläggande betaltjänster

  Inlämningen av uppgifter om kontantuttag och dagskasseinsättning är nu klar och Serviceanalys är uppdaterad med de nya uppgifterna. Uppgifter om betalningsförmedling har också lämnats vid samma tillfä...
 • Det här jobbar vi med i sprint 10 - 2021

  Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 10 - 2021. Sprinten pågår under perioden 30 augusti - 17 september.
 • Serviceanalys

  Mindre förbättringar i Serviceanalys gränssnitt

  Serviceanalys, och även Kontantanalys, har nu uppgraderats. Du som användare märker inte direkt av detta då det är sådant som sker i bakgrunden, men vi har passat på att göra några mindre förbättringa...
 • Det här jobbar vi med i sprint 9 - 2021

  Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 9 - 2021. Sprinten pågår under perioden 9 augusti- 27 augusti.
 • Serviceanalys

  Ny grupp av användare i Serviceanalys

  Kontantanalys uppgiftslämnare kommer få tillgång till Serviceanalys. Deras behörighet är begränsad till betaltjänsterna.
 • Serviceanalys

  Ny sida beskriver servicetyperna i Serviceanalys

  Nu finns en ny undersida där du kan läsa mer om servicetyperna som visas i Serviceanalys.
 • Ny leverantör av nyhetsbrev

  Tillväxtverket har upphandlat en ny nyhetsbrevsleverantör. Bytet från vår gamla leverantör till den nya kommer att ske under sommaren.
 • Det här jobbar vi med i sprint 8 - 2021

  Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 8 - 2021. Sprinten pågår under perioden 7 juni - 24 juni. Därefter tar vi ett uppehåll m...
 • Serviceanalys

  Fix av upptagningsområden i Serviceanalys

  Vi har förbättrat visualiseringen av upptagningsområden i Serviceanalys. Förbättringen gäller både hur upptagningsområdena visas samt hur det fungerar med utskrifter.
 • Serviceanalys

  Ladda ner bilder från Serviceanalys

  Vi har lagt till funktionalitet för att ladda ner bilder från Serviceanalys. Vi har även möjliggjort så att orter, kommuner och län hamnar mer i fokus i bilderna, när det behovet finns.
 • Det här jobbar vi med i sprint 7 - 2021

  Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 7 - 2021. Sprinten pågår under perioden 17 maj - 4 juni.
 • Serviceanalys

  Kontantuttag i kassan hos ICA till Serviceanalys

  Nu räknas uttag som görs i kassan på ICA-butiker in i servicetypen Kontantuttag.
 • Serviceanalys

  Uppdatering av befolkning och vägnät

  Vi uppdaterar statistik om folkbokförda och lägger samtidigt in ett nytt vägnät i Pipos.
 • Det här jobbar vi med i sprint 6 - 2021

  Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 6 - 2021. Sprinten pågår under perioden 26 april - 12 maj.
 • Det här jobbar vi med i sprint 5 - 2021

  Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 5 - 2021. Sprinten pågår under perioden 5 april - 23 april.
 • Serviceanalys

  Serviceanalys – nu kan du ladda ner data om betaltjänster

  Servicetyperna kontantuttag, betalningsförmedling och dagskasseinsättning blir nu tillgängliga för alla användare i Serviceanalys att ladda ner. Det handlar om textfiler med grunduppgifter om den serv...
 • Kontantanalys

  Så gick inlämningen av uppgifter i Kontantanalys

  22 februari - 5 mars lämnade ungefär 75 aktörer in information om flera tusen serviceplatser i Kontantanalys. Vår uppfattning är att arbetet till största del har gått bra. Men vi börjar redan nu se öv...
 • Det här jobbar vi med i sprint 4 - 2021

  Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 4 - 2021. Sprinten pågår under perioden 15 mars - 2 april.
 • Serviceanalys

  Obemannade butiker och nya rutiner för dagligvaror

  Från och med 11 mars 2021 hämtas data om dagligvarubutiker in till Pipos databas en gång per dygn. Samtidigt introduceras också obemannade butiker i Pipos. De här förbättringarna kan du som använder S...
 • Det här jobbar vi med i sprint 3 - 2021

  Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 3 - 2021. Sprinten pågår under perioden 22 februari - 12 mars.
 • Det här jobbar vi med i sprint 2 - 2021

  Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 2 - 2021. Sprinten pågår under perioden 1 februari - 19 februari.
 • Kontantanalys

  Dags att uppdatera och bekräfta uppgifter i Kontantanalys

  Post och telestyrelsen (PTS) har gått ut med vilka datum som gäller inför nästa obligatoriska rapportering av uppgifter i Kontantanalys.
 • Serviceanalys

  Serviceanalys går från projekt till förvaltning

  Från och med 1 januari slutar Serviceanalys att vara ett projekt och övergår istället i Tillväxtverkets förvaltning. Tjänsten kommer tillsvidare att vara kostnadsfri.
 • Pipos två nya utvecklings­projekt

  Personerna bakom Pipos projektutvecklar två nya tjänster, den första är Nordisk Serviceanalys. Tanken är att handläggare med intresse för servicefrågor på kommunal, regional, nationell och nordisk niv...
 • Små förändringar på pipos.se

  Med lite omfördelning i strukturen på webbplatsen hoppas vi kunna ge tydligare information om vårt arbete med Pipos. De stora skillnaderna är namnbytet till Våra tjänster och sidan Våra utvecklingspro...
 • Serviceanalys

  Nya rutiner – prenumerera på nyhetsbrevet

  Tidigare har du som användare i Serviceanalys lagts till som prenumerant av nyhetsbrevet i samband med att ditt användarkonto skapats. Från och med nu måste du själv registrera dig.
 • Hjälp oss att inspirera andra

  Är du lite extra stolt över ett arbete du och dina kollegor har gjort med hjälp av Pipos? I så fall vill vi gärna veta mer om det.
 • DN använder data från Pipos

  Med hjälp av vår data visar Dagens Nyheter (DN) behovet av bensinstationer.
  – Genom att visa avstånden mellan bensinstationer uppmärksammar de var i landet strukturen för att tanka är sårbar, säger Eri...
 • Serviceanalys

  Vad tycker du om Serviceanalys?

  Vi vill ha in dina åsikter om Serviceanalys. Tanken är att de ska hjälpa oss att utveckla applikationen och göra den så användarvänlig som möjligt.
 • Serviceanalys

  Ny version av Serviceanalys

  Från och med 28 september 2020 uppdaterades Serviceanalys till en ny version. I samband med detta har även ’Beta’, som stått efter ’Serviceanalys’ i applikationens rubrik, tagits bort.Nedan listas de ...
 • Serviceanalys

  Utbildningar i Serviceanalys den 29 och 30 september

  Den 29 och 30 september hålls två fristående utbildningstillfällen gällande Serviceanalys, för de länsstyrelser som arbetar med bevakningsrapporten för grundläggande betaltjänster.
 • Nordisk Serviceanalys

  Ett nordiskt Serviceanalys?

  Under våren 2020 genomfördes ett utvecklingsprojekt för att studera om Pipos Serviceanalys skulle kunna täcka hela Norden. Resultatet av projektet blev ett koncepttest där nordiska data, initialt från...
 • Kontantanalys

  Kontantanalys öppnar skarpt 24 augusti

  Den 24 augusti startar för första gången uppdateringsperioden för de företag och kreditinstitut som ska uppdatera uppgifter om sina betaltjänster i Kontantanalys.
 • Serviceanalys

  Ny version av Serviceanalys vecka 39

  En ny version av Serviceanalys, med  bland annat uppdaterade data kring grundläggande betaltjänster, blir tillgänglig för alla användare under vecka 39.
 • Kontantanalys

  Nytt uppdrag om kontantjänster

  Från och med den 1 januari 2020 gäller en ny lag om skyldighet för kreditinstituten att tillhandahålla kontanttjänster, där alla som tillhandahåller dessa tjänster också ska rapportera in uppgifter om...
 • Ny logotyp för Pipos

  För att stärka Pipos identitet har vi nu tagit fram en logotyp som ska representera Pipos som varumärke.
 • Serviceanalys

  Ny funktionalitet med anledning av corona

  Serviceanalys har uppgraderats med ny funktionalitet och nya beräkningar med anledning av COVID-19-smittan. Bakgrunden är att vi har fått indikationer på att det finns behov av att använda hemsändning...
 • Serviceanalys

  Öar har nu fått förbättrad tematisering i Serviceanalys

  Vi har försökt att förtydliga hur de tematiska lagren visas för öar och skärgård i Serviceanalys.