Det här jobbar vi med i sprint 10 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 10 - 2022. Sprinten pågår under perioden 29 augusti- 16 september.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 10 - 2022

Öppna Kontantanalys för inlämning av uppgifter om kontanttjänster

Under denna sprint öppnar en ny inlämningsperiod i Kontantanalys. Banker och företag som tillhandahåller kontantuttag eller dagskasseinsättning ska rapportera in uppgifter om detta i vårt system. För vår del innebär det en hel del kommunikation med Post-och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet i detta, och självklart extra support för användarna. Vi kommer också ha dialog med Post- och telestyrelsen om kommande analyser som ska göras på inlämnade uppgifter.

Ta nästa steg i arbetet kring nya Serviceanalys

Innan sommaren arbetades en mindre prototyp för nya Serviceanalys fram och testades på ett antal användare som fick chans att ge sina åsikter. Nu går vi in i nästa fas där vi ska se över synpunkterna vi fick in och skissa på lösningar. Vi ska också gå vidare och fundera kring ytterligare funktioner som sedan också ska testas på användare. Under denna sprint blir det därför mycket planeringsarbete kring upplägget.

Planera för utvecklingen av Regionalanalys

I oktober ska arbetet för att ta fram en betaversion av Regionalanalys utföras. Det innebär att vi nu innan dess kommer lägga upp en plan för hur arbetet ska utföras och se till att alla inblandade internt och externt blir involverade på bästa sätt.

Planera inför det slutgiltiga bytet till ny IT-leverantör

Som vi flaggat för tidigare så håller Tillväxtverket just nu på med ett införandeprojekt för byte av IT-leverantör och längre fram i oktober planeras det slutgiltiga bytet för Pipos del. Därmed kommer vi fram tills dess fortsatt jobba med att planera och överföra våra miljöer. Eventuella driftstörningar i oktober kommer att flaggas på Pipos startsida.