Det här jobbar vi med i sprint 3 - 2023

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 3 - 2023. Sprinten pågår under perioden 20 februari- 10 mars.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 3 - 2023

Utveckla prototypen för nya Serviceanalys

Mycket arbete kommer läggas på utvecklingen av nya Serviceanalys. Vi ska se till att service från databasen kan hämtas in i prototypen och testa hur detta ska se ut rent visuellt, samt se över logiken för hur olika paneler och knappar ska fungera. Vi kommer även arbeta vidare med hur funktionen för beräkningar ska utformas på lämpligast sätt.

Starta upp inlämningen i Kontantanalys och bistå med support

Under denna sprint startar en ny inlämningsperiod i Kontantanalys där aktörer som tillhandahåller tjänsterna kontantuttag och dagskasseinsättning ska lämna in uppgifter om dessa till oss. Det används sedan i Post- och telestyrelsens tillsyn av tillgången till kontanter i landet. Vi kommer därför att se till att Kontantanalys är klar att ta emot uppgifterna och bistå med teknisk support.

Upprätta projektplan för Regionalanalys

Vi kommer att skriva en projektplan inför arbetet med Regionalanalys i höst. Målet är att vi ska få grönt ljus att fortsätta den skarpa utvecklingen av tjänsten. Redan nu är det möjligt för dig att bli användare i Regionalanalys och testa och utvärdera dess nuvarande form. Ansök här om du är intresserad.

Fortsätta arbeta med vägnät och befolkningsdata

Uppdaterat vägnät och befolkningsdata ska gås igenom under sprinten för att förberedas inför produktionssättning i våra tjänster.