Det här jobbar vi med i sprint 8 - 2021

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 8 - 2021. Sprinten pågår under perioden 7 juni - 24 juni. Därefter tar vi ett uppehåll med sprintplaneringen fram till början av augusti.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 8 - 2021

Utveckla Kontantanalys vidare efter dialog med PTS

Efter dialog med Post- och telestyrelsen under förra sprinten så kommer vi ägna tid i denna sprint till att utveckla eller korrigera en del funktioner och beskrivningar i Kontantanalys. Detta för att förtydliga inlämningen av uppgifter i Kontantanalys och för att förbättra förutsättningarna för senare beräkningar och analyser.

Planera för utökad användardialog längre fram i höst

Vi har påbörjat ett arbete med att kommunicera och prata mer med våra användare i Serviceanalys och vi kommer under denna sprint att arbeta vidare med planering för hur det ska se ut längre fram och i större skala. Syftet är att få en bättre förståelse för hur våra tjänster upplevs och att tidigt få med våra användare i utvecklingsprocessen.

Fortsätta arbeta med underhåll och uppgraderingar av system samt planera för driftsättning

Under förra sprinten påbörjades arbetet med att uppgradera våra system och detta fortsätter vidare in i denna sprint. Fokus är att modernisera systemen för att kunna erbjuda robusta och bra tjänster. När det är klart kommer du som användare kanske inte märka av så mycket när du loggar in i våra tjänster, men det är alltså ett stort jobb som sker i bakgrunden. Innan sommaren ska vi också ta fram en plan för när vi ska driftsätta uppgraderingarna skarpt ut i våra system.

Knyta ihop arbeten inför sommaren

Vi kommer att titta extra på vad som behöver fixas innan semestertiden, både gällande information, fix av eventuella buggar samt planering för supporthantering under sommaren.