Det här jobbar vi med i sprint 12 - 2021

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 12 - 2021. Sprinten pågår under perioden 11 oktober - 29 oktober.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 12 - 2021

Starta det praktiska arbetet i ett nytt projekt

Under tidigare sprintar har vi beskrivit att vi jobbat med nya utvecklingsspår och idéer. Den här sprinten kommer vi starta upp det praktiska arbetet med detta, och börja ta fram en första demo. Projektet går under det tillfälliga arbetsnamnet Regionalanalys och syftet är att se om vi kan ta fram en ny typ av Pipos-applikation som är bredare och har lite andra infallsvinklar än Serviceanalys. Förutom utvecklingsarbetet för en demo kommer vi även jobba med att uppdatera en informationstext om projektet, som kommer ligga här på webbplatsen. Vi kommer också försöka hitta och fastslå ett bra slutgiltigt namn för den eventuella nya applikationen.

Uppdatera servicetyper

Vi kommer att avsluta uppdateringen av drivmedelsställen i Serviceanalys under denna sprint. Just nu hjälper regionrepresentanter till att kvalitetskontrollera ett antal drivmedelsstationer som vi är osäkra på, för att säkerställa att vi har rätt data. När vi fått tillbaka svaren från samtliga regioner uppdaterar vi Serviceanalys.

Samtidigt kommer vi titta på post-och paketställen då vi kan behöva komplettera årets uppdatering där med ett antal paketboxar som tidigare inte tagits in i Serviceanalys.

Planera för diskussionsmöte med ett antal användare

Strax innan sommaren och nu under hösten har vi utfört ett antal intervjuer med Serviceanalys-användare. Detta för att få en bild av hur Serviceanalys används, vilka problem man kan stöta på, vad som kan förbättras och så vidare. Vi kommer sedan samla upp de som deltagit i intervjuerna i en gemensam diskussion vars syfte är hjälpa oss i hur vi kan gå vidare med utvecklingen av Serviceanalys men även Pipos som helhet. Denna sprint planerar vi för den gemensamma diskussionen genom att ta fram underlag från intervjuerna och förbereda presentationer av våra framtida idéer.

Se till att granskningen i Kontantanalys fungerar korrekt samt stötta PTS tekniskt

Nu ska det data som Post-och telestyrelsen, PTS, tagit emot efter senaste inlämningen i Kontantanalys kunna granskas på ett korrekt sätt med de verktyg och funktioner som vi löpande utvecklar. När det är säkerställt kommer vi fungera som stöd för PTS vid tekniska frågor rörande granskningen i Kontantanalys.