Nu kan du löpande lämna uppgifter i Kontantanalys igen

Uppgifterna som lämnats in via Kontantanalys på Post- och telestyrelsens begäran har gåtts igenom och kvalitetsgranskats. Tjänsten öppnar nu åter för löpande uppdatering.

Den senaste inlämningen av uppgifter om kontanttjänster i Kontantanalys är avslutad och under september har uppgifterna gått igenom en kvalitetsgranskning, både gällande geografisk placering och kopplade attribut. De uppgifter som lämnats in speglar läget per den 1 september 2021.

Nu öppnar vi upp Kontantanalys igen så att du som är användare löpande kan uppdatera uppgifterna om era tjänster. Det är frivilligt att göra, men hjälper till att hålla ett uppdaterat servicenät i Pipos databas och underlättar för dig inför nästa gång Post-och telestyrelsen begär in uppgifter.