Ny version av Serviceanalys

Från och med 28 september 2020 uppdaterades Serviceanalys till en ny version. I samband med detta har även ’Beta’, som stått efter ’Serviceanalys’ i applikationens rubrik, tagits bort.

Nedan listas de nyheter som kan vara intressanta för Serviceanalys användare.

Tydligare formuleringar av betaltjänsterna

Formuleringen ’Dagskassehantering’ har ersatts av ’Dagskasseinsättning’ och serviceformerna ’kontoinsättning över disk’ och ’dagskassehantering över disk’ har slagits samman under de för dagskasseinsättning nya serviceformerna 'bankkassa' (om servicen erbjuds på bankkontor) samt 'över disk hos ombud' (om servicen erbjuds på andra ställen än bankkontor).

Formuleringen ’över disk hos ombud’ ersätter även den tidigare formuleringen ’över disk i butik’ hos servicetyperna Kontantuttag och Betalningsförmedling.

Uppdatering av data

När det gäller våra data så har vi nu uppdaterade siffror från SCB för dagbefolkning och arbetsställen som avser 2018.

Servicetyperna Kontantuttag, Betalningsförmedling och Dagskasseinsättning, grundläggande betaltjänster, är nu uppdaterade med data som gäller per den 1 september 2020. Denna gång har de banker och företag som erbjuder dessa tjänster själva loggat in och uppdaterat sina uppgifter. Själva uppdateringen har gjorts i vår andra, nya applikation Kontantanalys som tagits fram utifrån den nya förordningen om skyldigheten för kreditinstitut att tillhandahålla betaltjänster, där de som erbjuder kontanttjänster har skyldighet att rapportera in dessa till oss. Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som begär in uppgifterna. Uppgifterna som bankerna och företagen rapporterar in i Kontantanalys gällande sin service och vart den finns, hämtas automatiskt till Serviceanalys och tillgängliggörs därmed för er användare. Ett par punkter som är bra att ha koll på:

  • Servicetypen Betalningsförmedling ingår inte i uppgiftsskyldigheten men Kontantanalys har skapats för att även kunna ta emot dessa uppgifter och uppmaningar har gått ut till bankerna och företagen om att även rapportera in gällande denna servicetyp.
  • Bankerna och företagen har möjlighet att framåt uppdatera sina uppgifter löpande i Kontantanalys, vilka då i så fall också uppdateras i Serviceanalys. Detta gäller till nästa gång PTS begär in uppgifter och en mer kontrollerad uppdatering kommer ske.
  • I ett avseende skiljer sig data gällande grundläggande betaltjänster i Serviceanalys åt, i jämförelse med data som används i Kontantanalys: i Kontantanalys inkluderas alla ICA-butiker för de ställen som erbjuder kontantuttag i formen "över disk hos ombud" (uttag av kontanter vid kassan genom avtal med att antal kreditinstitut), medan dessa ställen är exkluderade i Serviceanalys, då de inte bedömts uppfylla kraven för grundläggande betaltjänster och därmed inte funnits med i tidigare års analyser i Serviceanalys.

Vi har även gjort ett stort arbete med att knyta ihop servicedata vi har från tidigare år så att man ska kunna följa utvecklingen för en servicetyp genom åren. Tidigare har ni som användare enbart kunnat titta på denna historiska utveckling när det gäller Kontantuttag, Betalningsförmedling och Dagskasseinsättning, men nu finns även historiska data för Dagligvaror fullsortiment och Drivmedel tillgängligt. Detta återfinns i Statistik-fönstret under fliken ’Utveckling över tid’.