Två händer som ska stoppa ner eller tar pengar från en kassa.

Kontant­analys

I Kontantanalys lämnar kreditinstitut och företag som erbjuder kontantuttag och dagskasseinsättning in uppgifter om sina tjänster. Dessa uppgifter kan användas till olika analyser och kontroller.

Kontantanalys har utvecklats med anledning av skyldigheten för kreditinstitut att erbjuda kontanttjänster. Du kan läsa mer om det längre ner på sidan.

Just nu är det frivilligt att lämna in uppgifter i Kontantanalys.
Läs mer om vad som gäller vid inlämning av uppgifter i Kontantanalys.

De geografiska delarna av uppgifterna som rapporteras in i applikationen används även i Serviceanalys. Där är de underlag för länsstyrelsernas analyser av tillgången till grundläggande betaltjänster. Förutom kontantuttag och dagskasseinsättning tittar man där även på betalningsförmedling. Uppgifter om betalningsförmedling omfattas inte av skyldigheten utan kommer även fortsättningsvis att lämnas in till Tillväxtverket på frivillig basis. Läs mer om grundläggande betaltjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testmiljö

Kontantanalys har även en testmiljö. I den kan du som vill prova på att arbeta utan att hantera riktiga uppgifter.

Fakta om uppgiftsskyldigheten

Kreditinstitut och företag som tillhandahåller tjänsterna kontantuttag och/eller dagskasseinsättning omfattas av uppgiftsskyldigheten enligt 9 kap 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Kreditinstituten och företagen loggar in i Kontananalys för att kontrollera och uppdatera geografisk information och andra uppgifter gällande deras tjänster.

PTS granskar

Post- och telestyrelsen (PTS) är ansvarig för att granska regelefterlevnaden enligt den nya lagen och Finansinspektionen har möjlighet att ingripa med bland annart sanktionsavgifter. De kan använda Kontantanalys för att kontrollera data, göra analyser kring hur lagen efterlevs samt beräkna avvikelse från de ställda kraven.
Läs mer på PTS webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.