Två händer som ska stoppa ner eller tar pengar från en kassa.

Kontant­analys

I Kontantanalys lämnar kreditinstitut och företag som erbjuder kontantuttag och dagskasseinsättning in uppgifter om sina tjänster. Dessa uppgifter kan användas till olika analyser och kontroller.

De kreditinstitut och företag som erbjuder kontantuttag och/eller dagskasseinsättning är skyldiga att på begäran av Post- och Telestyrelsen lämna in uppgifter om dessa. Detta görs genom att logga in i Kontantanalys nedan. Beräkningar kan sedan göras gällande hur kraven på tillgänglighet uppfylls.

Kontantanalys är öppen för frivilliga redigeringar.

Koppling till Serviceanalys

De geografiska delarna av uppgifterna som rapporteras in används även i Serviceanalys som ett underlag för analyser av tillgången till grundläggande betaltjänster. Förutom kontantuttag och dagskasseinsättning ingår där även betalningsförmedling. Uppgifter om betalningsförmedling omfattas inte av skyldigheten utan lämnas in till Tillväxtverket på frivillig basis.
Läs mer om grundläggande betaltjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hantering av vägnät och öar i beräkningarna

Du som är intresserad kan läsa mer här om hur vi hanterar det vägnät som används vid beräkningen av tillgänglighet vid varje granskning. Vi beskriver även hur öar som inte kan ansluta till vägnätet hanteras.

Fakta om uppgiftsskyldigheten

I 9 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster framgår det att större kreditinstitut är skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet. Där beskrivs också att samtliga kreditinstitut och företag som tillhandahåller dessa tjänster är skyldiga att rapportera in uppgifter om dessa. De loggar då in i Kontananalys för att kontrollera och uppdatera geografisk information och andra uppgifter gällande deras tjänster.

PTS granskar

Post- och telestyrelsen (PTS) är ansvarig för att granska regelefterlevnaden enligt lagen och Finansinspektionen har möjlighet att ingripa med bland annart sanktionsavgifter. De använder Kontantanalys för att kontrollera inlämnade uppgifter, göra analyser kring hur lagen efterlevs och beräkna eventuella avvikelser från de ställda kraven.
Läs mer på PTS webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.