Två händer som ska stoppa ner eller tar pengar från en kassa.

Kontant­analys

I Kontantanalys lämnar kreditinstitut och företag som erbjuder kontantuttag och dagskasseinsättning in uppgifter om sina tjänster. Dessa uppgifter kan användas till olika analyser och kontroller.

Kontantanalys har utvecklats med anledning av skyldigheten för kreditinstitut att erbjuda kontanttjänster. Som användare av Kontantanalys får du även tillgång till vår andra tjänst Serviceanalys. Du loggar in där med samma uppgifter som i Kontantanalys.

Just nu pågår en obligatorisk inlämningsperiod i Kontantanalys. Sista datum är 10 mars för dig som är uppgiftsskyldig huvudman och 31 mars för dig som är uppgiftsskyldig huvudman + tillsynsobjekt eller bara tillsynsobjekt..
Läs mer om vad som gäller vid inlämning av uppgifter i Kontantanalys.

De geografiska delarna av uppgifterna som rapporteras in i applikationen används även i Serviceanalys. Där är de underlag för länsstyrelsernas analyser av tillgången till grundläggande betaltjänster. Förutom kontantuttag och dagskasseinsättning tittar man där även på betalningsförmedling. Uppgifter om betalningsförmedling omfattas inte av skyldigheten utan kommer även fortsättningsvis att lämnas in till Tillväxtverket på frivillig basis. Läs mer om grundläggande betaltjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantering av vägnät och öar i beräkningarna

Vi har tagit fram en beskrivning för beräkningen av tillgängligheten till kontanttjänster, som ligger till grund för de granskningar av inlämnade uppgifter som görs i Kontantanalys. Där beskrivs vilket vägnät som används, hur det dokumenteras samt hur vi hanterar öar som inte kan ansluta till vägnätet. Samma typ av beräkningar körs också i Serviceanalys, även för andra typer av service.

Du kan läsa mer och fördjupa dig i detta och, om du vill, gratis ladda ner filer med aktuellt vägnät och icke anslutna öar. Klicka dig då vidare här: Länk till beskrivning av vägnät och hantering av öar.

Fakta om uppgiftsskyldigheten

I 9 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster framgår det att större kreditinstitut är skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet. Där beskrivs också att samtliga kreditinstitut och företag som tillhandahåller dessa tjänster är skyldiga att rapportera in uppgifter om dessa. De loggar då in i Kontananalys för att kontrollera och uppdatera geografisk information och andra uppgifter gällande deras tjänster.

PTS granskar

Post- och telestyrelsen (PTS) är ansvarig för att granska regelefterlevnaden enligt lagen och Finansinspektionen har möjlighet att ingripa med bland annart sanktionsavgifter. De använder Kontantanalys för att kontrollera inlämnade uppgifter, göra analyser kring hur lagen efterlevs och beräkna eventuella avvikelser från de ställda kraven.
Läs mer på PTS webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.