Två händer som ska stoppa ner eller tar pengar från en kassa.

Kontant­analys

I Kontantanalys lämnar kreditinstitut och företag som erbjuder kontantuttag och dagskasseinsättning in uppgifter om sina tjänster. Dessa uppgifter kan användas till olika analyser och kontroller.

Kontantanalys har utvecklats med anledning av skyldigheten för kreditinstitut att erbjuda kontanttjänster. Som användare av Kontantanalys får du även tillgång till vår andra tjänst Serviceanalys. Du loggar in där med samma uppgifter som i Kontantanalys.

Kontantanalys är öppen för frivilliga redigeringar.
Läs mer om vad som gäller vid inlämning av uppgifter i Kontantanalys.

De geografiska delarna av uppgifterna som rapporteras in i applikationen används även i Serviceanalys. Där är de underlag för länsstyrelsernas analyser av tillgången till grundläggande betaltjänster. Förutom kontantuttag och dagskasseinsättning tittar man där även på betalningsförmedling. Uppgifter om betalningsförmedling omfattas inte av skyldigheten utan kommer även fortsättningsvis att lämnas in till Tillväxtverket på frivillig basis. Läs mer om grundläggande betaltjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantering av vägnät och öar i beräkningarna

Vi har tagit fram en beskrivning för beräkningen av tillgängligheten till kontanttjänster, som ligger till grund för de granskningar av inlämnade uppgifter som görs i Kontantanalys. Där beskrivs vilket vägnät som används, hur det dokumenteras samt hur vi hanterar öar som inte kan ansluta till vägnätet. Samma typ av beräkningar körs också i Serviceanalys, även för andra typer av service.

Du kan läsa mer och fördjupa dig i detta och, om du vill, gratis ladda ner filer med aktuellt vägnät och icke anslutna öar. Klicka dig då vidare här: Länk till beskrivning av vägnät och hantering av öar.

Fakta om uppgiftsskyldigheten

Kreditinstitut och företag som tillhandahåller tjänsterna kontantuttag och/eller dagskasseinsättning omfattas av uppgiftsskyldigheten enligt 9 kap 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Kreditinstituten och företagen loggar in i Kontananalys för att kontrollera och uppdatera geografisk information och andra uppgifter gällande deras tjänster.

PTS granskar

Post- och telestyrelsen (PTS) är ansvarig för att granska regelefterlevnaden enligt den nya lagen och Finansinspektionen har möjlighet att ingripa med bland annart sanktionsavgifter. De kan använda Kontantanalys för att kontrollera data, göra analyser kring hur lagen efterlevs samt beräkna avvikelse från de ställda kraven.
Läs mer på PTS webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.