Förändringar i Kontantanalys

Nedan listas ett antal förändringar och förbättringar i tjänsten, som är bra att känna till för dig som ska lämna uppgifter i Kontantanalys.

Observera att förändringarna nedan gäller från och med 22 februari 2021.

Förändringar i terminologi

Vi har gjort ändringar i formuleringen av några termer som används i Kontantanalys.

Kreditinstitut ändras till tillsynsobjekt.

Administratör/behörighetsansvarig ändras till ansvarig.

Uppgiftslämnare ändras till handläggare.

Du måste kontrollera alla fält som tidigare ifyllts med 0

Fält där du tidigare svarat eller låtit vara 0 har rensats till blanka fält inför kommande inlämningsperiod, detta innebär att du måste in och kolla på dessa fält igen och aktivt fylla i vad som ska stå där. Anledningen är att numeriska fält var förifyllda med 0 inför förra inlämningsperioden, och om du fyllde i 0 eller lät dessa fält vara gick det inte efteråt att utläsa om det var dig eller systemet som nollan kom ifrån. För att korrigera detta behövde alla nollor rensas och ersättas med blanka fält, för att därefter ifyllas av dig på nytt. Du som har många serviceplatser som måste korrigeras rekommenderas starkt att använda en mall för att fylla i fälten för flera serviceplatser samtidigt.

Det här är en engångskorrigering och problemet kommer vara löst inför kommande inlämningsperioder efter denna, så du kommer inte behöva göra om detta varje gång.

Obligatoriska fält

Obligatoriska fält har införts för att minska risken att värden missas att fyllas i. Detta gäller framför allt när du fyller i anpassade uppgifter om öppettider, avgifter med mera för en specifik plats. Första gången du loggar in efter att detta införts kan du ha många fält som tidigare inte var obligatoriska men som nu är det - som du därmed behöver gå igenom. Har du många serviceplatser rekommenderas starkt att nyttja mallar för att fyllla fält för flera serviceplatser samtidigt. Här kan du se en film som går igenom just detta Länk till annan webbplats..

Kontroll av ofullständiga uppgifter direkt i huvudmännens tabell

Röda symboler vid serviceplatser där det finns ofullständiga uppgifter som du måste in och fylla i kommer att synas i vänstertabellen när du som huvudman skrollar igenom dina serviceplatser. Detta gäller även i tillsynsobjektens modeller. Syftet är att det ska bli enklare för dig som handläggare att få en överblick över om du missat att fylla i obligatoriska uppgifter någonstans. Första gången du loggar in efter 22 februari kan det vara många rödmarkeringar på grund av införandet av obligatoriska fält.

Förändring i vyn där huvudmännen redigerar sin service

Det var tidigare inte helt logiskt vart öppettider, avgifter med mera låg i Kontantanalys. Gränssnittet har därför gjorts om något så att serviceformer numera ligger i tabellen till vänster, tillsammans med servicetyper och serviceplatser:

  • Klicka på en rad för en serviceplats för att expandera den och se servicetyp/typer direkt under.
  • Klicka sedan på en servicetyp för att expandera den och se serviceform/former direkt under.
  • Klicka sedan på en serviceform så öppnas vyn för att redigera serviceformens öppettider, avgifter med mera direkt till höger.

Kort kan man säga att tabellen till vänster visar hur läget ser ut och i fönstret till höger kan du göra redigeringar. När du sparar det du redigerat slår ändringarna igenom i tabellen till vänster.

Tillsynsobjekten kan nu koppla sig till antingen alla eller till enskilda platser hos andra huvudmän

Tillsynsobjekten kan numera koppla sig till alla platser hos en annan huvudman (som tidigare) alternativt koppla sig till enskilda platser hos en annan huvudman, om behovet finns (nytt).

Huvudmän behöver inte längre rapportera in tillsynsobjekt vars kunder kan nyttja huvudmännens service

Att koppla sig korrekt till andra huvudmäns platser ansvarar tillsynsobjekten nu själva för.

De popup-fönster som dök upp när du bytte mellan olika vyer för uppdatering av serviceuppgifter kan nu permanent stängas

Första gången du loggar in får du upp popup-fönstrena, men kan där välja om de ska fortsätta komma upp eller ej genom en "Visa inte igen"-bock som kommer vara förbockad per default. Väljer du att informationsrutan inte ska komma upp varje gång kan du istället aktivt klicka på knappen Information i menyn uppe till höger om du kommer på att du vill läsa informationen senare.

Ansvarig får nu behörighet också som handläggare

Du som är ansvarig blir numera automatiskt även handläggare och behöver inte längre registrera dig själv för att komma åt att redigera era serviceuppgifter.

Texter i tjänsten har setts över

Förtydliganden av texter har gjorts för att det ska bli lättare att förstå. Det gäller både några av förklaringstexterna under infoknapparna vid varje fält samt informationstexter, rubriker och namn på knappar överlag. Instruktionsmanualen, som hittas under Hjälp-knappen, har såklart också uppdaterats med de nya texterna samt förändringarna i ovanstående punkter.