Våra tjänster

Med Pipos-plattformen som grund utvecklar vi tjänster som kan användas i olika syften.

En skärmdump på en karta med fem stycken små färgglada cirklar på.
Två händer som lägger pengar i en kassa.
En bild på en hand som håller i en telefon. Mitt emot sitter en person och jobbar vid en dator. Nere till höger ligger en platta på bordet.