Så jobbar vi

Vi bakom Pipos arbetar i sprintar som sträcker sig över tre veckor åt gången. För varje sprint planerar vi in och utför arbete för att utveckla och förbättra Pipos för våra användare.

Vi jobbar i sprintar

En sprint är en tidsbestämd period under vilken en viss mängd arbete utförs. Vi som arbetar med Pipos jobbar i treveckors-sprintar. I början av varje sprint går vi tillsammans igenom vilka mål vi har för de kommande tre veckorna. Därefter bryts målen ner till arbetsuppgifter som fördelas i gruppen.

Rörligt arbete - nya prioriteringar kan dyka upp

Sprintarna ses aldrig som låsta planer som inte kan förändras. Kommer det in viktigare uppgifter eller att något händer under sprintens gång kan vi göra omprioriteringar. Uppgifter som planerades in i början av sprinten men som inte hinns med, eller prioriteras bort under sprintens gång, kan flyttas över till nästa sprint. Där får kanske uppgiften en högre prioritet.

Varför arbetar vi såhär?

Vi är ett litet team som jobbar med och deltar i flera olika projekt och utvecklingsarbeten. Att arbeta i sprintar gör att vi lättare kan strukturera och dela upp vårt arbete och se till att vi har ett gemensamt fokus.

När vi samarbetar med andra ser vi till att lyfta der här arbetssättet. Då får alla parter samma bild av planeringen framåt.

Håll utkik på webbplatsen

I början av varje sprint publicerar vi en artikel på pipos.se där vi beskriver våra fokusområden den aktuella sprinten. Detta hittar du på startsidan och under Nyheter. Gå därför gärna löpande in på webbplatsen för att följa vårt arbete.