Regionalanalys

Regionalanalys är en Pipos-tjänst under utveckling i samarbete mellan Tillväxtverket och Trafikverket.

Syftet med Regionalanalys är att analysera och jämföra hur tillgängligheten ser ut i olika geografiska områden runtom i Sverige, från enskilda platser till hela riket, och få en bred kunskapsgrund för framtida samhällsplanering. Regionalanalys riktar sig till personer inom offentlig sektor som arbetar med olika typer av samhällsfrågor.

Från och med 1 november går det inte att ansöka om att få behörighet till Regionalanalys i sin nuvarande version. En release av en ny version av Regionalanalys kommer ske nån gång under första delen av nästa år och då kommer det bli möjligt att ansöka om behörighet dit.

Status på Regionalanalys utveckling

Under hösten 2023 fortsätter utvecklingsarbetet med start 18 september till och med 17 november.

Utvecklingsområden

Nedan är exempel på några utvecklingsområden vi identifierat för framtida utveckling:

  • Ta fram fler scenarioår.
  • Göra det möjligt att kunna spara och återanvända egna områden.
  • Vidareutveckla tillgänglighetsindexberäkningar.
  • Förbättra resemodeller.
  • Förbättra och utveckla diagram och dashboards.
  • Tillgängliggöra metadatainformation.

Denna text uppdateras.

Nyheter