Två personer står och väntar på en buss som hämtar upp dem.

Regionalanalys

Regionalanalys är en Pipos-tjänst under utveckling i samarbete mellan Tillväxtverket och Trafikverket. Syftet med Regionalanalys är att analysera och jämföra hur tillgängligheten ser ut i olika geografiska områden runtom i Sverige, från enskilda platser till hela riket, och få en bred kunskapsgrund för framtida samhällsplanering.

Regionalanalys är avsedd att användas som stöd för personer inom offentlig sektor i olika typer av samhällsfrågor.

Om du är eller vill bli användare är det viktigt att du läser villkoren för att använda Regionalanalys. Där står det bland annat mer om att den nuvarande versionen är under utveckling och vad du kan förvänta dig som användare i nuläget.

Status på Regionalanalys utveckling

Efter att ha varit en prototyp från 2021 fram till nu har skarp utveckling av Regionalanalys pågått under perioden 10 oktober - 9 december 2022.

I nuläget är Regionalanalys fortfarande under utveckling men är fungerande nog för att släppas till en allmän användarskara. Därför kan du som arbetar inom offentlig sektor nu ansöka om inlogg i tjänsten. Det gör du längre upp på denna sida.

Under början av 2023 är tanken också att ha en utvärderingsperiod av den nuvarande versionen där Tillväxtverket sedan kan fatta beslut inför vidareutveckling och budgetarbete.

Utvecklingsområden

Nedan är exempel på några utvecklingsområden vi identifierat för framtida utveckling:

  • Ta fram hur utvecklingen över flera års tid i de områden du valt ser ut.
  • Gör det möjligt att bygga egna scenarion. Du ska eventuellt kunna välja ett scenario och sedan editera det till ett eget.
  • Göra det möjligt att kunna spara och återanvända egna områden.
  • Förbättra och utveckla diagram och dashboards.

Denna text uppdateras.

Här kan du se en film om Regionalanalys, inspelad februari 2022 Länk till annan webbplats..

Nyheter