Regionalanalys

Regionalanalys är en tjänst på Piposplattformen som utvecklas i samarbete mellan Tillväxtverket och Trafikverket.

Det övergripande syftet med Regionalanalys är att ge en bred kunskapsgrund för samhällsplanering genom att enkelt kunna definiera, beskriva och jämföra olika geografiska områden inom Sverige. Detta görs dels genom statistik som beskriver områdenas karaktär, men också genom att beskriva områdena utifrån dess tillgänglighet till platser dit människor har anledning att ta sig, så kallade reseanledningar.

Användare i Regionalanalys

Regionalanalys riktar sig till offentlig sektor och är främst avsedd att användas som stöd i alla möjliga frågor inom samhällsutveckling.

Du kan ansöka om behörighet även om du inte är direkt anställd hos offentlig sektor, men då förutsätter det att du arbetar i ett projekt eller uppdrag som leds av offentlig sektor, alternativt är studerande, och du kan då enbart få tidsbegränsad behörighet.

Om du är eller vill bli användare är det viktigt att du läser villkoren för att använda Regionalanalys.

Klicka på knappen nedan för att logga in i Regionalanalys eller för att skapa ett Pipos-konto och ansöka om behörighet till tjänsten.

Nyheter