Prenumeration

Här kan du välja att få löpande nyhetsuppdateringar och/eller att prenumerera på driftinformation. Du får då ett mail varje gång en ny nyhet eller ett nytt driftmeddelande läggs ut.

Skriv din epostadress och klicka på Välj prenumeration för att se vad du kan prenumerera på. Markera sedan i bockrutan det du vill prenumerera på och välj Spara. Första gången får du ett mail för att godkänna att vi sparar din e-postadress för prenumerationen.

Vill du avsluta din prenumeration gör du på samma sätt men bockar då ur rutan istället.