Service­analys

Serviceanalys är en webbaserad tjänst byggd på Pipos-plattformen. I den visualiseras utvalda geografiska data från plattformen på en digital karta.

Serviceanalys har både interna men framför allt externa användare. Tjänsten används för att göra beräkningar på tillgänglighet till kommersiell service. Den innehåller även statistik och simuleringsverktyg där du som användare kan skapa egna scenarion.

Användare i Serviceanalys

Serviceanalys riktar sig till offentlig sektor och är främst avsedd att användas som stöd för handläggare på kommuner, länsstyrelser och regioner i ärenden som rör kommersiell service.

Du kan ansöka om behörighet även om du inte är direkt anställd hos offentlig sektor, men då förutsätter det att du arbetar i ett projekt eller uppdrag som leds av offentlig sektor, alternativt är studerande, och du kan då enbart få tidsbegränsad behörighet.

Om du är eller vill bli användare är det viktigt att du läser villkoren för att använda Serviceanalys.

Klicka på knappen nedan för att logga in i Serviceanalys eller för att skapa ett Pipos-konto och ansöka om behörighet till tjänsten.

Två versioner av Serviceanalys

När du loggar in i Serviceanalys får du välja mellan två olika versioner av tjänsten. Den ena är nuvarande Serviceanalys och den andra är en ny version som fortsatt är under utveckling. Du kommer åt båda två medan den nya versionen kommer byggas på allt eftersom. Tillslut kommer den nya versionen ersätta den gamla helt.

Eftersom den nya versionen är under utveckling bör du fortsätta nyttja nuvarande Serviceanalys i de uppdrag och arbetsuppgifter du har. Samtidigt kan du testa och kommentera den nya versionen och hjälpa oss i rätt riktning i den fortsatta utvecklingen.