Service­analys

Serviceanalys är en webbaserad tjänst byggd på Pipos-plattformen. I den visualiseras utvalda geografiska data från plattformen på en digital karta.

Serviceanalys har både interna men framför allt externa användare. Tjänsten används för att göra beräkningar på tillgänglighet till kommersiell service. Den innehåller även statistik och simuleringsverktyg där du som användare kan skapa egna scenarion.

Serviceanalys är främst avsedd att användas som stöd för handläggare på kommuner, länsstyrelser och regioner i ärenden som rör kommersiell service. Den kan också användas av myndigheter som har uppdrag inom serviceområdet.

Om du är eller vill bli användare är det viktigt att du läser villkoren för att använda Serviceanalys.