Villkor Serviceanalys

Genom att logga in på och börja använda Serviceanalys godkänner du följande villkor.

Bakgrund

Serviceanalys är en tjänst byggd på Pipos-plattformen i vilken utvalda geografiska data från plattformen visualiseras på en digital karta. Serviceanalys utvecklas och tillhandahålls av Tillväxtverket till användare i offentlig sektor i Sverige.

Användarens inloggningsuppgifter

Dina inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord) är personliga och du får inte lämna ut dem till någon annan eller förvara dem på ett sätt där andra kan komma åt dem och förstå till vad de kan användas. Som användare av Serviceanalys ansvarar du för att du faktiskt representerar den organisation du angivit när du registrerade dig och att avregistrera ditt konto enligt stycket nedanför när relationen med den organisationen upphör.

Avsluta användarkonto

För att avsluta ditt konto i Serviceanalys behöver du kontakta Tillväxtverket via supporten Support - Serviceanalys | Pipos.

Användning av tjänsten

Du får använda innehåll och funktioner i Serviceanalys endast för internt bruk hos din arbetsgivare, inte sälja eller på annat sätt tillhandahålla detta till personer utanför din myndighet annat än genom att delar därav visas i presentationer.

Serviceanalys får inte användas i totalförsvarsplanering.

Källhänvisning

Om information hämtas från Serviceanalys och presenteras på annan webbsida, i presentationer, rapporter, tryck och liknande, ska det tydligt framgå vilken som är källan till informationen genom att ange ”Tillväxtverket Pipos Serviceanalys” som källa.

Personuppgiftsbehandling i Serviceanalys

För att kunna tillhandahålla ett konto till dig i Serviceanalys, för att administrera detta och för att kunna komma i kontakt med dig som användare, behandlar Tillväxtverket dina personuppgifter. Personuppgifterna som samlas in är namn, e-post och vilken organisation du arbetar hos.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är avtal med den registrerade. Behandlingen är nödvändig för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra det avtal som ingåtts med dig.

Dina personuppgifter behandlas under den tid du har ett konto till Pipos Serviceanalys. Du kan när som helst säga upp ditt konto enligt ovan. Personuppgifterna raderas efter att du sagt upp ditt konto.

Läs mer om hur Tillväxtverket behandlar personuppgifter: Hantering av personuppgifter | Pipos.

Ansvar för tjänsten och dess innehåll och felhantering

Tillväxtverket tar inget ansvar för att informationen i Serviceanalys är uppdaterad, fullständig eller korrekt eller för att funktionerna ger något visst resultat. Tillväxtverket tar inte heller ansvar för att Serviceanalys är tillgänglig någon viss tid. Om du upptäcker fel eller problem med Serviceanalys är du välkommen att kontakta supporten Support - Serviceanalys | Pipos.

Olovlig användning av tjänsten

Tillväxtverket förbehåller sig rätten att stänga av användare som använt Serviceanalys i strid med dessa villkor eller på annat sätt som Tillväxtverket bedömer vara olämpligt.

Uppdatering av villkoren

Tillväxtverket förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor vid behov. Du kommer då få godkänna villkoren på nytt med möjlighet att avsluta tjänsten om du inte vill acceptera de nya villkoren.