Villkor Serviceanalys

Här villkoren som gäller för dig som är användare av Serviceanalys.

Målgrupp

Serviceanalys riktar sig i första hand till offentlig sektor, men vissa undantag kan göras för personer utanför offentlig sektor som till exempel konsulter, studenter eller forskare. Bedömning görs efter ansökan. Privatpersoner och företag som inte arbetar på uppdrag av offentlig sektor nekas tyvärr inlogg.

Användarens uppgifter och användning av data

Varje användarkonto i Serviceanalys är personligt. Som användare ansvarar du för dina inloggningsuppgifter och lämnar inte ut dem till någon obehörig.

Som användare ansvarar du själv för de slutsatser du drar när du nyttjar Serviceanalys.

Data och analyser från Serviceanalys får presenteras och visas upp för andra aktörer inom ramen för samhälls/serviceplanering, men data och analyser får däremot inte nyttjas i privata syften eller för att ge konkurrensfördelar.

Servicedata går att ladda ner som csv-filer med tillhörande koordinater och får visas upp enligt ovan.

Serviceanalys är idag inte en säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Tjänsten får inte användas i organisering eller processer kring totalförsvarsplanering, till den nivå att Serviceanalys och dess data riskerar att bedömas att klassas som en säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Om vi får kännedom att du missbrukar tjänsten, att dess funktionalitet eller data används och sprids på annat sätt än vad som är tänkt, kan vi stänga av den användare som brutit mot villkoren. Beroende på fallet kan vi även komma att polisanmäla företeelsen.

Källhänvisning

Om information hämtas från Serviceanalys och presenteras på annan webbsida, i presentationer, rapporter, tryck och liknande, ska det tydligt framgå vilken som är källan till informationen. Detta görs lämpligen genom att ange Tillväxtverket Pipos Serviceanalys som källa.

Personuppgifter i Serviceanalys

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. Uppgifter som tas in för Serviceanalys är namn, e-post och organisation. De personuppgifter vi lagrar används i syfte att tillhandahålla tjänsten, administrera användarkonton för åtkomst till Serviceanalys och komma i kontakt med användare.

Personuppgifterna raderas efter att användaren sagt upp sitt konto.

Personuppgifter registrerade i systemet behandlas enligt:

  • den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, artikel 6.1 c och e.
  • förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 3§ 7p.

Läs mer om hur Tillväxtverket behandlar personuppgifter generellt

Personuppgifter för vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut ett nyhetsbrev om Pipos några gånger per år. Innan Serviceanalys övergick till förvaltning, årsskiftet 2020 - 2021, lades du som är användare automatiskt till som prenumerant på vårt nyhetsbrev när du fick ditt användarkonto. Det gjorde vi får att det var det bästa sättet för dig att få information från oss. Under 2020 fick vi en ny webbplats, som nu är det nya bästa sättet för dig att få information. Via webbplatsen kan du nu själv registrera dig för att prenumerera på nyhetsbrevet. Du kan närsomhelst avregistrera dig genom att klicka på avregistreringslänken som följer med i alla nyhetsbrev. Dina personuppgifter tas då bort från nyhetsbrevets sändlista. Vi slutade att automatiskt lägga till nya användare i nyhetsbrevet 3 december 2020.

Avsluta ditt användarkonto

Om du avslutar din tjänst eller inte längre vill använda Serviceanalys behöver du kontakta oss via supporten, så hjälper vi dig att ta bort ditt användarkonto.