Uppdaterade drivmedelsstationer för 2023

Vi är klara med vår årliga uppdatering av drivmedelsstationer och dessa ligger nu publicerade i Serviceanalys.

Stationerna hämtas från de olika kedjorna samt med hjälp av kontakter på regionerna och manuella kontroller gällande mindre stationer som inte hör till de större huvudmännen. Som vanligt är drivmedelsstationerna svåra att få full koll på och för varje enskild station finns det inte alltid tillförlitliga uppgifter om ifall det är öppet eller stängt eller vem som kan tanka där. Men de uppgifter som finns i Serviceanalys nu är så korrekta de går att få.

Du som användare är alltid välkommen höra av dig om du ser något som inte verkar stämma. Med den återkopplingen till oss hjälper du samtidigt dig själv att få fram bättre underlag och analyser med hjälp av Serviceanalys.