Servicetyper

Nedan kan du läsa mer om servicetyperna du som användare kan titta på i Serviceanalys.

Dagligvaror

Definition: Butiker för försäljning av konsumtionsvaror såsom livsmedel och hygienartiklar. Här ingår både bemannade och obemannade butiker. Dagligvarubutikerna delas även upp i fullsortiment och ej fullsortiment. Ej fullsortimentsbutiker är generellt mindre butiker med mindre utbud av varor, eller säsongsbutiker. Själva uppdelningen mellan fullsortiment och ej fullsortiment är främst användbar för dig som arbetar med driftsstöd till butiker.

Källa: Delfi Marknadspartner AB.

Uppdateringsfrekvens: Varje dygn via automatiskt API.

Posttjänster

Definition: Postkontor eller postombud för paketutlämning. Här ingår paketombud (som erbjuder in- och utlämning av paket och annan postrelaterad service), utlämning (mer begränsad service än hos paketombud), företagscenter och paketautomater.

Källa: Post- och telestyrelsen.

Uppdateringsfrekvens: 1 gång per år (senast juni 2023). Vid kännedom om ändringar i servicenätet görs även enskilda korrigeringar av oss under året.

Apoteksvaror

Definition: Apotek och apoteksombud för utlämning av receptbelagda läkemedel. Här ingår öppenvårdsapotek och apoteksombud.

Källa: Läkemedelsverket och Apoteket AB.

Uppdateringsfrekvens: 1 gång per år (senast december 2023). Vid kännedom om ändringar i servicenätet görs även enskilda korrigeringar av oss under året.

Drivmedel Personbil

Definition: Drivmedelsanläggningar. Här ingår de anläggningar där man kan tanka personbil med blöta drivmedel.

Källa: Publicerade uppgifter på de större aktörernas webbplatser samt i dialog med användare på regionerna.

Uppdateringsfrekvens: 1 gång per år (senast december 2023). Vid kännedom om ändringar i servicenätet görs även enskilda korrigeringar av oss under året.

Kontantuttag

Definition: Platser för uttag av kontanter i svenska kronor. Här ingår uttagsautomater, uttag på bankkontor och uttag hos ombud.

Källa: Huvudmännen lämnar själv uppgifterna via Pipos tjänst Kontantanalys. Från den hämtas uppgifter om servicens geografiska placering, vem som är huvudman och vilken eller vilka former servicen utförs i till Serviceanalys.

Uppdateringsfrekvens: När Post-och telestyrelsen går ut med begäran till huvudmännen om att lämna in uppgifter om kontanttjänster via Pipos. I nuläget ett par gånger per år (senast mars 2024). Enskilda korrigeringar görs också löpande under året vid kännedom om ändringar i servicenätet, av aktuell huvudman eller med godkännande från denne.

Dagskasseinsättning

Definition: Platser för insättning av kontanter för företag och föreningar. Här ingår insättning på bankkontor, insättningsautomater, serviceboxar och insättning hos ombud.

Källa: Huvudmännen lämnar själv uppgifterna via Pipos andra tjänst Kontantanalys. Från den hämtas uppgifter om servicens geografiska placering, vem som är huvudman och vilken eller vilka former servicen utförs i till Serviceanalys.

Uppdateringsfrekvens: När Post-och telestyrelsen går ut med begäran till huvudmännen om att lämna in uppgifter om kontanttjänster via Pipos. I nuläget ett par gånger per år (senast mars 2024). Enskilda korrigeringar görs också löpande under året vid kännedom om ändringar i servicenätet, av aktuell huvudman eller med godkännande från denne.

Betalningsförmedling

Definition: Platser för betalning av räkningar. Här ingår betalning via bankkontor med kontanter, betalning via bankkontor med konto/kort samt betalning via ombud.

Källa: Huvudmännen lämnar själv uppgifterna via Pipos andra tjänst Kontantanalys. Från den hämtas uppgifter om servicens geografiska placering, vem som är huvudman och vilken eller vilka former servicen utförs i till Serviceanalys.

Uppdateringsfrekvens: När Post-och telestyrelsen går ut med begäran till huvudmännen om att lämna in uppgifter om kontanttjänster via Pipos. I nuläget ett par gånger per år (senast mars 2024). Enskilda korrigeringar görs också löpande under året vid kännedom om ändringar i servicenätet, av aktuell huvudman eller med godkännande från denne. Betalningsförmedling är dock frivilligt att lämna uppgifter om så i nuläget är det bara möjligt bara uppmana till att lämna in dessa.