Tankar kring designen av nya Serviceanalys

I arbetet med nya Serviceanalys jobbar vi med fokus på användarvänlighet och funktionell design. Som ansvarig för info och support, och med den en återkommande kontakt med våra användare, är Maria Lilliehöök en viktig person för att lyfta användarperspektiven i utvecklingen av Serviceanalys.

Hur ser arbetsgången ut vid utvecklingen av en sådan här ”nygammal” tjänst?

- Vi har gått igenom noteringar från supporten, pratat med användare och försökt identifiera sådant som användarna inte riktigt förstått, saknat och kanske till och med aldrig hittat fram till tidigare, säger Maria. Eftersom målet är att ersätta den nuvarande versionen i sommar arbetar vi också med att identifiera funktionalitet som användarna vill ha kvar och hur vi kan förbättra dessa funktioner ytterligare. Utifrån det skapar vi i teamet en övergripande bild av vad vi vill och kan utveckla.

Maria Lilliehöök

Dina tankar kring användarvänlighet och design i Serviceanalys?

- Eftersom meningen är att det ska vara en enkel tjänst så tänker vi oss, för den nya versionen, en design som ligger mer i linje med Google Maps än avancerade GIS-program. Vi försöker förenkla istället för att tillföra för mycket nytt och håller också på att städa bort krångliga tekniska begrepp.

Vad är den största utmaningen i designarbetet?

- Att användandet av tjänsten inte följer något tydligt flöde. Det finns inte alltid en given start och ett givet mål när man dyker ner i kartan. Vi testar potentiella flöden men det är svårt att tillgodose allas behov då användargruppen ändå är relativt bred och jobbar på olika sätt med servicefrågor.

Vad blir de största skillnaderna i den release som är planerad i sommar?

- Att det då kommer finnas en ny vy för att se och ladda ner data och statistik som är unika för Serviceanalys, det vill säga uppgifter om kommersiell service och olika avståndsperspektiv till dessa. Att man kommer kunna filtrera fram service baserat på olika egenskaper och göra avstånden till just dessa synliga på ett mer flexibelt sätt än tidigare - exempelvis kommer man kunna ta fram en specifik huvudmans servicenät. Och massa mer såklart, allt är ju inte klart ännu så vi har fortfarande utrymme för idéer och omtag.

Hur tänker ni allmänt kring utformningen av Pipos tjänster?

- Så långt det är möjligt försöker vi hitta lösningar och funktioner som användarna kommer känna igen mellan våra tjänster. Tanken är att vi till slut ska kunna ge våra användare ett sammanhållet paket av tjänster som kan komplettera varandra. Vi är inte riktigt där ännu men det är väl målsättningen på sikt.

Hjälp oss i utvecklingen av Serviceanalys!

Om du har input utifrån dina behov till utvecklingen av nya Serviceanalys är du alltid välkommen att kontakta oss. Tjuvkika gärna på den testversion som du kommer åt från Serviceanalys startsida när du loggat in i tjänsten och återkom till oss med din feedback!

Kontakta oss via Serviceanalys support eller direkt till Maria Lilliehöök.