Personuppgifter i Kontantanalys

För att Kontantanalys ska kunna användas av berörda aktörer och för att myndigheterna ska kunna administrera, analysera och fullfölja sina uppdrag, samlas en del personuppgifter in.

De personuppgifter som behandlas av myndigheterna är till exempel kontaktinformation (namn, e-postadress) och personuppgifter förekommande i företagsnamn, till exempel för enskilda firmor. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att samla in de uppgifter som myndigheterna behöver för att kunna genomföra uppdragen att samla in och bearbeta uppgifter, övervaka marknaden för kontanttjänster och regelefterlevnad enligt betaltjänstlagen.

Läs mer om hur Tillväxtverket behandlar personuppgifter generellt.