Support - Kontantanalys

Har du tekniska frågor eller problem rörande Kontantanalys är du välkommen att kontakta oss för att få den hjälp och det stöd som du behöver. Supporten bemannas under kontorstid varje vardag. Vid normal belastning försöker vi alltid att höra av oss till dig inom två arbetsdagar.

Observera att vi inte kan svara på frågor gällande exempelvis regelverk, vilka som ska lämna uppgifter, tolkning av vad som menas med olika begärda uppgifter, tillsyn med mera. Har du sådana funderingar hänvisar vi till PTS.

Nu under sommaren är bemanningen begränsad, så räkna därför med att det kan dröja innan du får svar.