Inlämning av uppgifter i Kontantanalys

Kreditinstitut och företag som tillhandahåller tjänsterna kontantuttag och/eller dagskasseinsättning är skyldiga att lämna uppgifter om dessa tjänster i Kontantanalys. Nedan kan du som ska lämna uppgifter läsa en övergripande beskrivning av hur det går till.

Hjälp och kontaktvägar

När du är inloggad i Kontantanalys finns en Hjälp-knapp uppe till höger där du bland annat hittar instruktioner som steg för steg beskriver hur de olika momenten för inlämningen går till. Om du inte finner svaren på dina frågor där kan du kontakta Tillväxtverket eller Post- och Telestyrelsen (PTS) beroende på typen av frågeställning:

  • Om du har frågor som rör regelverk, vilka som ska lämna uppgifter, tolkning av uppgifter, hur granskningen går till och liknande, så ska du i första hand kontakta PTS via epost: kontanttillsyn@pts.se
  • Om du har tekniska frågor kring inlämningen eller om ni ska byta ansvarig person så ska du i första hand kontakta Tillväxtverkets support för Kontantanalys.

Hur loggar du in?

Läs nedan om de olika typerna av användare i Kontantanalys och hur de loggar in.

Ansvarig

Varje kreditinstitut och företag som ska lämna uppgifter måste ha en person knuten som är ansvarig för att inlämningen. Den som är ansvarig kan lämna in och uppdatera uppgifter om service och ska också slutligen bekräfta att uppgifterna är uppdaterade och korrekta vid de obligatoriska inlämningstillfällena. Denna person läggs upp som användare av Tillväxtverket. Man behöver inte anmäla till oss vem som är ansvarig inför varje inlämning, utan det är enbart om den ansvarige ska ändras till en annan person som vi behöver få kännedom för att kunna ändra det.

När du som är ansvarig fått inloggningsinstruktioner av Tillväxtverket kan du logga in Kontantanalys och börja arbeta. För att kunna logga in för första gången måste den ansvarige först skapa ett eget lösenord under inloggningsrutan. Användarnamnet till ansvarige är det som Tillväxtverket angivit. 

Handläggare

Den som är ansvarig kan i Kontantanalys även administrera vem eller vilka fler som ska få behörighet att se och redigera organisationens uppgifter. Dessa kallas för handläggare.

Om den ansvarige lägger upp en handläggare, det vill säga ger en annan person behörighet till organisationens uppgifter i Kontantanalys, kan denna person hjälpa den ansvarige att uppdatera serviceuppgifterna. För att kunna logga in för första gången måste handläggaren först skapa ett eget lösenord under inloggningsrutan. Användarnamnet till handläggaren är det som den ansvarige angivit.

När ska du lämna in uppgifter?

Inlämningen av uppgifter sker i inlämningsperioder som pågår ett antal veckor med ett sista datum för att bekräfta uppgifterna. Det är Post - och Telestyrelsen (PTS) som initierar varje inlämningsperiod genom att skicka ut en begäran om uppgifter till alla som är uppgiftsskyldiga. Du som omfattas av uppgiftsskyldigheten kan i PTS begäran läsa vilka uppgifter som ska rapporteras in och när detta ska göras.

Mellan inlämningsperioderna är Kontantanalys öppen för frivilliga redigeringar då du kan fortsätta gå in och uppdatera din organisations uppgifter. När det inte pågår någon obligatorisk inlämning går det inte att klicka på knappen för att bekräfta uppgifterna, men alla ändringar du gör sparas. Gör gärna det här för att bidra till ett aktuellt servicenät i Pipos och underlätta för dig själv inför nästa inlämning.

Hur ska du lämna uppgifterna?

När du som ansvarig eller handläggare loggar in i Kontantanalys kan du se alla platser med kontanttjänster som din organisation har och även dyka ner i detaljerade uppgifter om er service på varje plats. Gå igenom uppgifterna och ta bort, lägg till eller ändra om det skett någon förändring sedan förra inlämningen. Du som tillhör Nordea, Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken, Swedbank eller Länsförsäkringar, som omfattas av kravet att tillgodose tillgänglighetskraven enligt lagen, har en extra vy där du även lämnar in uppgifter om era kunders kopplingar till andra huvudmän. När inlämningen är färdig klickar ansvarige på knappen Bekräfta så ser PTS att ni är klara.

Uppdatera uppgifter via API

Det är även möjligt att rapportera in uppgifterna via maskinellt API, vilket kan vara fördelaktigt om ni tillhandahåller service på många platser. För att göra detta krävs samma förfarande som beskrivs ovan med en ansvarig person och eventuella handläggare med inlogg. Är man ansvarig eller handläggare har man behörighet att uppdatera via API.

Här kan du läsa mer om uppdatering via API Länk till annan webbplats..

Vid frågor om vårt API kontakta Anders Dahlgren.