Ny inlämningsperiod i Kontantanalys startar 28 februari

Den 28 februari startar en obligatorisk inlämningsperiod i Kontantanalys för dig som har skyldighet att lämna in uppgifter om er service.

Nuvarande inlämningsperiod ska spegla läget per 1 mars 2022 och pågår mellan 28 februari- 11 mars 2022 (för huvudmännen) samt 21 mars- 1 april 2022 (för tillsynsobjekten).

  • Du som bara är huvudman lämnar uppgifter om och bekräftar er service mellan 28 februari-11 mars.
  • Du som bara är tillsynsobjekt lämnar uppgifter om och bekräftar kopplingar till andra huvudmän mellan 21 mars-1 april.
  • Du som är både huvudman och tillsynsobjekt lämnar uppgifter om er service mellan 28 februari-11 mars samt om era kopplingar till andra huvudmän mellan 21 mars-1 april. Du bekräftar sedan när du är klar med allt.