Kontantanalys öppen för frivilliga uppdateringar av serviceuppgifter

Uppgifterna som lämnats in via Kontantanalys på Post- och telestyrelsens begäran har gåtts igenom och kvalitetsgranskats. Tjänsten är nu öppen för löpande uppdatering.

Mellan de obligatoriska inlämningarna i Kontantanalys är tjänsten som vanligt öppen för dig som handläggare att frivilligt logga in och redigera era serviceuppgifter. Under året kan kontor öppna eller stänga, öppettider och avgifter kan ändras och så vidare. Genom att logga in då och då och uppdatera sådana ändringar kan du bespara dig mycket jobb inför nästa obligatoriska inlämning. Dessutom hjälper du oss att hålla en uppdaterad databas.

De uppgifter som lämnats in på Post- och telestyrelsens begäran för 1 september har sparats undan och granskas nu av dem.