Det här jobbar vi med i sprint 10 - 2023

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 10 - 2023. Sprinten pågår under perioden 28 augusti - 15 september.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 10 - 2023

Göra de sista testerna inför första releasen av nya Serviceanalys

Vi är nu klara med utvecklingen av en första version av nya Serviceanalys. En release kommer att komma senare i höst och inför den ska hela systemet testas ordentligt. Information kommer att dyka upp, framför allt på hemsidan, gällande releasen när det börjar närma sig - så håll lite extra utkik här framöver.

Förbereda inför vidareutvecklingen av Regionalanalys

Inför vidareutvecklingen av Regionalanalys i höst har vi några förberedande uppgifter nu gällande att till exempel lägga data på plats i databasen, se över de beräkningar som körs i bakgrunden och se till att alla i arbetsgruppen, som finns utspridda både på Tillväxtverket och Trafikverket, har de verktyg och uppgifter man behöver.

Färdigställa ny inloggningsmetod

Det som i längden ska bli en fullständigt förbättrad användarhantering där du som användare kommer kunna administrera ditt användarkonto mycket bättre än idag, kommer vi som första led nu försöka färdigställa en bättre inloggningsmetod i våra system. När våra användare har flyttats över till den nya metoden kommer vi kunna bygga vidare och göra det snyggt och enkelt för dig. Du kommer att få mer information om vad detta innebär för dig.

Förvalta och supporta datainlämning i Kontantanalys

En ny inlämningsperiod av kontantuttag och dagskasseinsättning startar den 4 september, där alla kreditinstitut och företag som tillhandahåller dessa tjänster är skyldiga att rapportera in uppgifter om dem till oss via Kontantanalys. De granskas sedan av Post- och telestyrelsen gällande kravet i betaltjänstlagen att kontanter ska tillhandahållas i betryggande utsträckning i hela landet.