Det här jobbar vi med i sprint 14 - 2023

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 14 - 2023. Sprinten pågår under perioden 20 november- 8 december. Därefter gör vi ett juluppehåll med sprintar, även om arbetet fortsätter, fram 8 januari.

På grund av en hektisk förra sprint hann vi inte med en sprintnyhet då. Efter att största fokuset legat på releasen av nya Serviceanalys, kunde vi under förra sprinten samla teamet för det återstående arbetet med Regionalanalys. Detta kommer vi fortsätta med även i denna sprint.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 14 - 2023

Slutföra de sista stora förändringarna i Regionalanalys

Under sprinten ska vi sätta nya data, kartlager och beräkningsmetoder på plats så att allt går att köra tillsammans. Därefter ska flertalet tester genomföras så att vi är redo att släppa en ny version av Regionalanalys under början av nästa år.

Uppdatering av servicedata inför årsskiftet

Vi är på gång att göra vår årliga uppdatering av data om apotek och apoteksombud samt drivmedelsstationer. Det kvarstår en del kvalitetsarbete som vi kommer fokusera på i denna sprint, innan vi uppdaterar Serviceanalys med dessa nya data.

Visa upp och föra dialog kring nya Serviceanalys

Nu när det ligger en ny version av Serviceanalys ute för dig att testa kommer vi framåt att visa upp och föra dialog med användare för att får förståelse för hur man upplever den nya versionen och få input till fortsatt utveckling. Vi kommer bland annat träffa användare i Gälve och Dalarna. Nya Serviceanalys ska så småningom ersätta den gamla versionen och därför är det viktigt föra en nära dialog med dig som faktiskt nyttjar eller vill nyttja tjänsten. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha en dragning av den nya versionen.