Det här jobbar vi med i sprint 8 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 8 - 2022. Sprinten pågår under perioden 6 juni- 23 juni.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 8 - 2022

Ta fram och testa några justeringar i Kontantanalys

Sommaren är snart här och innan semestrarna behöver vi jobba med Kontantanalys gällande några mindre justeringar, som ska göras innan nästa inlämning drar igång. Justeringarna ska sedan testas tillsammans med Post- och telestyrelsen.

Göra klart prototyp av nya Serviceanalys inför användartester

Vi är nu snart färdiga med prototypen, eller det första utkastet, av den nya versionen av Serviceanalys. Målet under denna sprint är att prototypen ska bli klar och redo att testas av några användare. Planering och bokning av användartesterna ska också göras klart.

Dokumentera och göra klart de sista koncepttesten innan sommaren

Vi fortsätter vårt arbete med koncepttest för olika funktioner och principer, där vi vill se vilka möjligheter som finns för den framtida utvecklingen av Pipos. Vi ser även till att all dokumentation kring testerna är på plats.

Fortsätta flytt av produktionsmiljöer

Precis som i förra sprinten fortsätter flytten av våra produktionsmiljöer till en ny dataleverantör. Vi kommer kontrollera löpande att allt fungerar som det ska.