Några mindre fixar i Serviceanalys

Vi har publicerat några mindre fixar i Serviceanalys som nu är synliga för dig som användare.

  • Ett antal nya kolumner syns nu i tabellen i första fliken Serviceplatser när du öppnat Statistik. Kolumnerna visar huvudmän, serviceformer och unika id'n för varje serviceplats. Anledningen till de extra kolumnerna är dels att det ger mer möjligheter att sortera på till exempel olika huvudmän och dels för att tabellen då återspeglar den fil du får om du väljer att ladda ner data från fliken.
  • Det ID som används för att identifiera en viss serviceplats har genomgående getts benämningen 'serviceplatsid'. Tidigare fanns det tyvärr ett par olika benämningar på olika ställen i tjänsten vilket skulle kunna leda till förvirring. Den nya benämningen tydliggör också att det är ett unikt id för just serviceplatsen.
  • De olika lager som återfinns till vänster i gränssnittet har grupperats för att tydligare visa vad de har för syfte. Det gäller i båda flikarna, Visualisera och Analysera. Vi har också tagit bort boxen där man kunde bocka för flera servicetyper på samma gång. Istället får du som användare bocka för lagren ett och ett om du vill visa flera. Plustecknen vid varje expanderbar lagergrupp har även gjorts om till pilar för att tydliggöra att de går att öppna.
  • När en servicetyp är ikryssad så den visas i kartan i Analysera, syns nu även en rubrik till vänster i kartan gällande vilken servicetyp som är aktiv.
  • Mindre buggfixar är också gjorda.