Uppdaterad befolkningsstatistik och vägnät i Serviceanalys och Kontantanalys

Nu har Serviceanalys och Kontantanalys uppdaterats med den senaste befolkningen och vägnätet. Regionalanalys kommer att uppdateras i ett senare skede. Till skillnad från Serviceanalys och Kontantanalys som har mer dynamisk data, har Regionalanalys en årlig uppdatering för all data. Där uppdateras befolknings- och vägnätsinformationen först i samband med övrigt data för scenario 2023, vilket sker närmare årsskiftet.

Befolkning

Data om befolkningen har hämtats från Statistiska Centralbyrån och handlar om alla folkbokförda i Sverige per den 31 dec 2023. Befolkningsdatat används i Pipos för att beräkna folkbokfördas tillgänglighet till service och annat.

Vägnät

Vägnätet för 2024 har hämtats från Trafikverket och bearbetats av Tillväxtverket inför själva uppdateringen i Pipos. Vägnätet används för att göra tillgänglighetsberäkninger genom att mäta avstånd via vägnätet mellan olika företeelser, såsom befolkning och serviceställen.

Vad innebär uppdateringen för dina analyser?

När befolkning och vägnät uppdateras innebär det att avstånden (tillgängligheten) till service kan förändras något. Det kan bero på att befolkningen kan ha rört på sig och vägnätet kanske ändrats lite.

I Kontantanalys påverkar detta bara användargruppen från Post - och telestyrelsen, som arbetar med tillsyn av inlämnade uppgifter.

I testversionen av nya Serviceanalys uppdateras inte befolkningsstatistiken förrän vid sommarens release

Nya Serviceanalys som ligger ute för testning har inte uppdaterats med senaste befolkning. Det kommer ske vid nästa release i samband med att den nya versionen ersättar den nuvarande versionen av Serviceanalys.