Det här jobbar vi med i sprint 4 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 4 - 2022. Sprinten pågår under perioden 14 mars- 1 april.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 4 - 2022

Stötta i kvalitetskontroller av inlämnat material i Kontantanalys

Under vecka 11 kommer Post- och telestyrelsen, PTS, att arbeta med kvalitetsgranskning av de uppgifter som lämnats in gällande serviceplatser i Kontantanalys. I detta arbete kommer vi på Tillväxtverket att stötta genom att se över de geografiska delarna av inlämningen. Det innebär att vi kommer titta på om något verkar sticka ut i placeringen i kartan och om något ser felaktigt ut. I så fall kommer vi stämma av med PTS för att se om det är något som ska kollas närmare på eller ej.

Arbeta med beräkningsfunktionen i Kontantanalys

Vi kommer att titta på de funktioner i Kontantanalys som Post- och telestyrelsen använder för att göra beräkningar och granska hur tillgängligheten till kontanttjänster ser ut. Detta ska göras klart inför PTS kommande granskning av de uppgifter som lämnas in per den 1 mars 2022. I första hand handlar det om att gå igenom de eventuella krav och önskemål som finns för funktionaliteten och sedan implementera och testa detta.

Uppdatera posttjänster

Vi har fått in nya uppgifter om post- och paketsställen och dessa ska nu matchas mot vår databas och kvalitetssäkras. Därefter kommer servicetypen Posttjänster att uppdateras i Serviceanalys.

Färdigställa projektplan för Regionalanalys

Arbetet med Regionalanalys fortsätter. Under denna sprint blir fokus för tjänsten att få klart en projektplan.