Det här jobbar vi med i sprint 12 - 2023

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 12 - 2023. Sprinten pågår under perioden 9 oktober - 27 oktober.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 12 - 2023

Släppa ny version av Serviceanalys

Under denna sprint, i slutet av oktober, ska den nya versionen av Serviceanalys släppas. Mycket tid kommer därför läggas på att få till det sista som krävs för att allt ska fungera som tänkt. Mer information kommer också tas fram och ges närmare release.

Två informationsträffar kommer att hållas den 24 respektive 26 oktober. Du kan anmäla dig till någon av dem för att få en genomgång av nya Serviceanalys.

Fortsätta med funktionalitet, data och informationsbyggande kring Regionalanalys

Regionalanalys utveckling fortsätter och här är fokus att förbättra och få all grundfunktionalitet på plats för att sedan data kan hämtas upp från databasen och visas på rätt ställen i tjänsten. Information som ska dyka upp i rapporter ska ses över och modellerna som används för att göra geografiska reseberäkningar förbättras. Vi arbetar också med att se över och göra om i strukturen för informationen på webbplatsen.

Spara undan inlämnade uppgifter i Kontantanalys för granskning av Post- och Telestyrelsen

Inlämningsperioden i Kontantanalys är nu helt avslutad och Post- och Telestyrelsen, PTS, ska påbörja sin granskning av inlämnade uppgifter om kontanttjänster. Vårt fokus kommer vara att spara undan alla inlämnade uppgifter så att PTS kan arbeta med dem i lugn och ro medan vi låser upp Kontantanalys för frivilliga editeringar fram tills nästa inlämningsperiod drar igång.

Implementera ny inloggningsmetod

En ny inloggningstjänst ska införas för i första hand Serviceanalys och Regionalanalys i samband med release av nya Serviceanalys. Vi kommer arbeta med den sista testningen och implementationen av detta nu.