Det här jobbar vi med i sprint 11 - 2021

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 11 - 2021. Sprinten pågår under perioden 20 september - 8 oktober.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 11 - 2021

Planera för datainsamlingar av servicetyper

Vi kommer planera för vilka datainsamlingar som ska göras innan årets slut, gällande olika servicetyper.

Vi håller just nu på med en uppdatering av drivmedelsställen. Planen är även att se över uppdateringsbehoven för apotek och apoteksombud samt eventuella uppdateringar gällande ställen med post- och paketutlämning.

Arbeta med mer stöttande gränssnitt och bättre adressök

Vi har identifierat några förbättringsområden i våra tjänster. För Kontantanalys tittar vi närmare på hur vi kan förenkla delar gällande utplacering av service och skapande av serviceplatser. Arbetet handlar om att skapa mer stöttning i tjänsten. Tanken är att du som användare ska få en klar väg att gå. Du ska alltså inte behöva leta dig fram eller fylla i information på olika sätt.

Vi försöker också att ta fram bättre sätt att leta fram eller skapa adresser.

Arbeta vidare med PTS gränssnitt i Kontantanalys

När höstens inlämningsperiod i Kontantanalys är klar kommer vi fortsatt arbeta i tät dialog med Post- och telestyrelsen. Fokuset ligger framför allt på deras arbete gällande filtrering och granskning av den service som lämnats in i tjänsten.

Vi tittar även på frågor och åsikter som kommit in från dig som lämnar in uppgifter i Kontantanalys. Det hjälper oss med planeringen inför nästa inlämningsperiod.

Ge ny användargrupp tillgång till Serviceanalys

I slutet av sprinten öppnas Serviceanalys upp för en ny användargrupp. Den består av er som lämnar in uppgifter om kontant- och betaltjänster i Kontantanalys.

Vi kommer i samband med detta planera och genomföra en frivillig utbildning i Serviceanalys för de nya användarna.