Det här jobbar vi med i sprint 11 - 2023

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 11 - 2023. Sprinten pågår under perioden 18 september- 6 oktober.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 11 - 2023

Fortsätta med arbetet att utveckla Regionalanalys

Nu drar vi igång en ny utvecklingsperiod av Regionalanalys som kommer sträcka sig fram till mitten av november. Håll utkik på hemsidan eller prenumerera på våra nyheter för att följa hur utvecklingen går och hur det eventuellt påverkar dig som användare.

Avsluta utvecklingen av nya Serviceanalys inför en första release

Parallellt med att utvecklingen av Regionalanalys trappas upp går istället utvecklingen inför den första releasen av nya Serviceanalys mot sitt slut. Vi kommer arbeta med några sista tester och finslip och inom kort kommer mer information komma om när du kan börja använda den nya versionen.

Kvalitetsgranska och stötta vid sista delen av inlämning i Kontantanalys

Vi är mitt uppe i en inlämningsperiod i Kontantanalys, där kreditinstitut och företag ska lämna uppgifter om kontant- och dagskasseställen som sedan granskas av Post- och Telestyrelsen, PTS. Vi kommer framåt att gemensamt med PTS göra en del kvalitetskontroller och fortsätta stötta med teknisk support i den sista delen av inlämningen.