Obemannade butiker och nya rutiner för dagligvaror

Från och med 11 mars 2021 hämtas data om dagligvarubutiker in till Pipos databas en gång per dygn. Samtidigt introduceras också obemannade butiker i Pipos. De här förbättringarna kan du som använder Serviceanalys nu ta del av nu.

Uppdatering av dagligvarubutiker varje dygn

Porträttbild på en man.

Erik Fransson, Tillväxtverket.

Under senaste tiden har ett arbete med att ta fram en teknisk lösning för inhämtning av data från Delfi Marknadspartner gjorts. Målet med den nya lösningen är att, med hjälp av API, uppdatera alla förändringar gällande dagligvarubutiker i Pipos en gång per dygn. Det betyder att Pipos system automatiskt hämtar data från Delfis system. Tidigare har dagligvarubutikerna uppdaterats en gång per år och utöver det har det tillkommit manuella justeringar av enskilda serviceplatser.

- Det har varit några steg att ta innan vi kom fram till en hållbar lösning för automatiseringen. Det har tagit tid att anpassa vår databas till att enkelt och säkert koppla mot Delfis. Sedan har vi varit noggranna med att sätta upp rutinerna för automatiseringen på ett sätt som gör att vi kan behålla vår uppdelning av dagligvarubutikerna - fullsortiment och ej fullsortiment, säger Erik Fransson.

Kommer övriga servicetyper att uppdateras på samma sätt?

- Vi har redan en något snabbare uppdatering av betaljänsterna. I dag gör vi det två gånger om året. Det är på grund av kraven kring den nya kontantförordningen. Vi kikar även på möjligheten att bygga upp automatisering mot de aktörer som erbjuder paketombudstjänster. För övriga servicetyper gäller fortfarande hårt arbete och mycket manuell hantering, tyvärr. Men vi arbetar ständigt för att finna nya metoder för att vara i takt med verkligheten. Där är du som användare en viktig källa till information, säger Erik Fransson.

Obemannade butiker till Pipos

I samband med att inhämtningen av dagligvarubutiker börjar göras automatiskt kommer Pipos även ta in en ny typ av dagligvarubutiker – obemannade butiker. Den typen av butiker har inte funnits i systemet tidigare.

- Vi har under de senaste två till tre åren sett att obemannade butiker vuxit fram på marknaden. De kan vara en del av lösningen för landsbygdens problem i spåren av butiksutglesningen. Användare i Serviceanalys har påpekat för oss att det vore bra om tjänsten kunde visa var butikerna finns och möjliggöra analyser där de är med, säger Erik Fransson.

I Serviceanalys visas nu obemannade och bemannade butiker som två olika former av dagligvarubutiker. Om du som användare vill titta närmare på dessa klickar du på Statistik, väljer dagligvaror och sedan fördelning efter serviceform. Då kan du se statistiken för obemannade respektive bemannade butiker.

Förhoppningen är att snabbare uppdatering av dagligvarubutiker och införande av obemannade butiker ska bidra till ökad kvalitet och bli ett uppskattat tillskott i Pipos. Som alltid vill vi att du som använder Serviceanalys vänder dig till supporten om du upptäcker konstigheter. Ju bättre underlag som finns i Serviceanalys desto bättre analyser får du som användare ut ur tjänsten.

Fakta

  • Delfi Marknadspartner används som källa till dagligvarubutikerna i Pipos. Det är ett företag som bland annat erbjuder ett dagsaktuellt register över dagligvarubutikerna i Sverige.
  • Dagligvarubutiker är de butiker som främst säljer dagligvaror, vilket bland annat omfattar livsmedel och hygienartiklar.