Det här jobbar vi med i sprint 1 - 2023

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 1 - 2023. Sprinten pågår under perioden 9 januari- 27 januari.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 1 - 2023

Arbeta med autentisering i Pipos

Pipos olika tjänster ska få en ny typ av autenticering/inloggning som ska underlätta inloggning. Kopplat till detta ska vi titta på att ta fram en typ av Mina sidor där du som användare lättare kan hantera ditt konto. Under denna sprint ska vi reda ut vilken typ av arkitektur vi behöver för detta och hur det kan se ut.

Planera Serviceanalys-utbildningar framåt

Vi ska planera utbildningar i Serviceanalys som ska genomföras framöver, där det första passet främst kommer rikta sig mot kommunanvändare och hur de kan nyttja Serviceanalys på bästa sätt i sitt arbete. Information kommer komma ut via pipos.se.

Arbeta med att öppna upp Regionalanalys för en bredare användargrupp

Vi planerar att inom närmsta tiden öppna upp den version som nu finns av vår nya tjänst Regionalanalys. Inför detta är det en del som måste gås igenom/slutföras så det kommer vara ett huvudfokus under sprinten.

Ha dialog med Post-och telestyrelsen gällande kontanttillsynen

Under mars kommer nästa inlämning av kontanttjänster i Kontantanalys att ske. Fram tills dess kommer vi vara ett stöd i eventuella krav och önskemål från Post-och telestyrelsen samt hjälpa till med utvärderingar av tidigare inlämningar.