Det här jobbar vi med i sprint 6 - 2024

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 6 - 2024. Sprinten pågår under perioden 22 april - 10 maj.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 6 - 2024

Utveckla simuleringsfunktion i Serviceanalys

Största fokus denna sprint ligger på att utveckla den simuleringsfunktion som ska ersätta nuvarande Analys-fliken i Serviceanalys Öppnas i nytt fönster. vid nästa release. Du som användare ska på ett enkelt sätt kunna simulera nedläggningar och nyetableringar av service och se hur det påverkar människor och arbetsställen.

Arbeta med att uppdatera posttjänster i Serviceanalys

Vi kommer att börja arbetet med att uppdatera all data om postservice i Serviceanalys, något vi gör med hjälp av Post- och Telestyrelsen. Posttjänsterna är utmanande då mycket händer just nu med etableringar och nedläggningar av postboxar och andra snabba förändringar i posttjänstenätet. Vi följer hur utvecklingen går för att kunna förbättra våra egna uppdateringar i framtiden.

Fortsätta med workshops om Regionalanalys

Vi fortsätter med Regionalanalys-workshops där bland annat två stycken snart kommer hållas i Borlänge. Anmäl dig här Öppnas i nytt fönster. om du är intresserad av att delta där eller på någon av de övriga planerade träffarna. Skulle du vilja höra mer om Regionalanalys vid ett annat tillfälle går det bra att kontakta Anders Dahlgren.