Ny leverantör av nyhetsbrev

Tillväxtverket har upphandlat en ny nyhetsbrevsleverantör. Bytet från vår gamla leverantör till den nya kommer att ske under sommaren.

Bild av en del av en tidning som ligger på ett bord.

Bytet kommer inte att påverka dig som prenumererar på Pipos nyhetsbrev. Vi kommer att föra över alla befintliga prenumeranter till den nya leverantören under juni månad.

Framtida utskick

Det du kommer att märka av är att framtida utskick av Pipos nyhetsbrev kommer se annorlunda ut. Du kommer dock att känna igen dig då nyhetsbreven behåller Tillväxtverkets grafiska profil.