Ladda ner bilder från Serviceanalys

Vi har lagt till funktionalitet för att ladda ner bilder från Serviceanalys. Vi har även möjliggjort så att orter, kommuner och län hamnar mer i fokus i bilderna, när det behovet finns.

Tidigare har det funnits en utskriftsfunktion i Serviceanalys där du kunnat spara ner bilder från kartan som en PDF tillsammans med annan information såsom områdesprofiler och liknande, om du haft sådant aktiverat. Detta har dock upplevts som en ganska oflexibel funktionalitet, speciellt då du kanske velat spara bilden och använda i en digital rapport. PDF har inte varit optimalt för det.

Numera kan du istället spara ner ditt valda område som en bild (.png) och välja dess upplösning, vilket gör det enkelt att beskära eller klista in i andra dokument. Detta görs via knappen 'Ladda ner bild' ovanför kartan. Samtliga diagram i Serviceanalys är också möjliga att ladda ner som bilder, via egna 'Ladda ner bild'-knappar som finns vid varje diagram. Diagram hittar du i Statistik-fönstret samt när du gör områdesprofiler eller söker fram platser.

Texter och icke grafiska rapporter i Serviceanalys får du dock kopiera eller skriva av själv.