Ladda ner bilder från Serviceanalys

Vi har lagt till funktionalitet för att ladda ner bilder från Serviceanalys. Vi har även möjliggjort så att orter, kommuner och län hamnar mer i fokus i bilderna, när det behovet finns.

Tidigare har det funnits en utskriftsfunktion i Serviceanalys där du kunnat spara ner bilder från kartan som en PDF tillsammans med annan information såsom områdesprofiler och liknande, om du haft sådant aktiverat. Detta har dock upplevts som en ganska oflexibel funktionalitet, speciellt då du kanske velat spara bilden och använda i en digital rapport. PDF har inte varit optimalt för det.

Numera kan du istället spara ner ditt valda område som en bild (.png) och välja dess upplösning, vilket gör det enkelt att beskära eller klista in i andra dokument. Detta görs via knappen 'Ladda ner bild' ovanför kartan. Samtliga diagram i Serviceanalys är också möjliga att ladda ner som bilder, via egna 'Ladda ner bild'-knappar som finns vid varje diagram. Diagram hittar du i Statistik-fönstret samt när du gör områdesprofiler eller söker fram platser.

Texter och icke grafiska rapporter i Serviceanalys får du dock kopiera eller skriva av själv.

Kombinera med Sök-funktionen för att få ditt område i fokus

Vi har tidigare fått förbättringsförslag gällande att kunna spara bilder på en specifik kommun eller län där allt utanför gränserna är mindre synligt. Detta för att det valda området ska framstå tydligt i fokus. Det kan du nu göra genom att använda Sök-funktionen innan du sparar en bild från kartan. Sök fram en ort, kommun eller ett län så navigeras du dit och då är enbart det område du sökte fram tydligt medan allt utanför de administrativa gränderna är utgråat. Därefter klickar du bara på 'Ladda ner bild' ovanför kartan och laddar ner bilden på ditt valda område. Då får du en snygg bild där din kommun, eller vad du nu sökt fram, är i fokus.

Allt detta finns bättre beskrivet i manualen, som du hittar på utbildningssidan för Serviceanalys eller via Hjälp > Instruktioner när du är inloggad. Se avsnitten Ladda ner bild och Sök.