DN använder data från Pipos

Med hjälp av vår data visar Dagens Nyheter (DN) behovet av bensinstationer.
– Genom att visa avstånden mellan bensinstationer uppmärksammar de var i landet strukturen för att tanka är sårbar, säger Erik Fransson, Tillväxtverket.

Porträttbild på en man.

Erik Fransson, Tillväxtverket

I artikeln belyser DN eventuella problem för bensinstationerna till följd av nya kommande säkerhetskrav.

Kartan i artikeln, som visar det genomsnittliga avståndet från en mack till en annan inom Sveriges kommuner, är framtagen med data från Pipos.

– DN vände sig till oss eftersom vårt unika register även innehåller de små tankstationerna, som många gånger ligger i serviceglesa områden. Inte bara stora kedjors tankstationer. De små tankstationerna befinner sig ofta redan på marginalen rent lönsamhetsmässigt, säger Erik Fransson

Data som används i artikeln kommer från Pipos register över alla drivmedelsanläggningar i Sverige där personbilar kan tanka. Det här är kompletterat med beräkningar gjorda i Pipos-plattformen över avståndet från stationen i fråga till närmaste tankstation.

– Förutom att visa avstånden mellan varje drivmedelsanläggning kan vi även visa hur många människor som påverkas av olika nedläggningar, säger Erik Fransson.