Det här jobbar vi med i sprint 6 - 2021

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 6 - 2021. Sprinten pågår under perioden 26 april - 12 maj.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 6 - 2021

Undersöka möjligheterna gällande användarautensiering

Vi kommer att titta närmare på metoder för användarautentisering och hur vi kan förbättra det för Pipos tjänster. Syftet är att få till en bättre och tydligare administration av alla användarkonton.

Utöka dialog med användare

Allt eftersom Pipos växer planerar vi för att utöka dialogen med våra användare för att få in mer åsikter och synpunkter som kan hjälpa oss i framtida större beslut gällande vår utveckling. Det kan bland annat handla om att ta kontakt med några användare av Serviceanalys för att bilda oss en tydligare uppfattning om hur tjänsten upplevs.

Leverera data till budgetpropositionen

Tillväxtverket är ansvariga för att årligen bistå regeringskansliet med att ta fram ett antal indikatorer som används i budgetpropositionen för att visa struktur och utveckling inom olika regionala tillväxtområden. Ett antal av dessa indikatorer tas fram med hjälp av Pipos och redovisas per kommun och funktionellt analysområde (FA). Underlaget som tas fram beskriver befolkningens tillgänglighet till grundskolor, dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar för ett antal valda år. Indikatorerna publiceras regelbundet i regeringens höstversion av budgetpropositionen. Under denna sprint ska vi ta fram och leverera data till detta.

Testa och besluta om nya utvecklingsspår för Pipos

Utifrån de utvecklingsspår som vi arbetat med tillsammans med Trafikverket har vi nu ett gäng idéer rörande Pipos fortsatta utveckling. Dessa behöver i första hand diskuteras och prövas internt. Syftet är att ta fram ny större funktionalitet som ska kunna ge bra möjligheter till djupare analyser av våra data. Vi ska nu undersöka de tekniska möjligheterna för att implementera dessa ideér i Serviceanalys och att eventuellt även vidareutveckla nya tjänster för dig att ta del av.

Arbeta med beräkningsmetod för tillgänglighet

Vi kommer att arbeta med att utveckla beräkningsmetoden för tillgänglighet i Serviceanalys. Detta måste också testas och utvärderas om det skulle innebära små eller större förändringar i tillgänglighet jämfört med tidigare. Målet är att få till ännu mer korrekta beräkningar och att systemet inte råkar välja små grusvägar och liknande framför de större vägarna när man ska beräkna tillgänglighet mellan två punkter. Vägvalen ska alltså bli mer logiska och spegla verkligheten bättre.