Det här jobbar vi med i sprint 7 - 2023

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 7 - 2023. Sprinten pågår under perioden 15 maj - 2 juni.

Bygga simuleringsfunktion för nya Serviceanalys

I förra sprinten arbetade vi med att designa ett nytt gränssnitt för att simulera ändringar i servicenätet i Serviceanalys. Under denna sprint kommer vi att bygga och testa detta och utvärdera hur bra det blir. Det ska bli en snyggare, tydligare och mer givande lösning än dagens Analysera-flik.

Arbeta vidare med modell för kollektivtrafik och tillgänglighet

I Regionalanalys och framtida Serviceanalys är det inte bara bil som används som färdsätt när man ska göra beräkningar på avstånd/tillgänglighet mellan till exempel människor och service - utan även kollektivtrafik, cykel och gång. Vi jobbar just nu med att förbättra vår modell för kollektivtrafik och hur tillgängligheten kan visualiseras på ett tydligt sätt i kartan.

Fortsätta användartesta nya Serviceanalys

Vi kommer under sprinten återgå till lite användartestning igen, men nu på mer färdiga funktioner, då vi har kommit en bra bit på nya Serviceanalys. Du som är intresserad av vårt arbete med nya Serviceanalys och kanske skulle vilja testa det vi tagit fram hittills är alltid välkommen att kontakta oss.

Påbörja uppdatering av posttjänster

Det är dags för en årlig uppdatering av posttjänster i Pipos-databasen och då vi fått in data över post-och paketställen från Post-och Telestyrelsen kommer vi nu titta på dessa data och matcha mot vår egen databas. Detta kommer sedan att uppdateras i Serviceanalys.