Serviceanalys – nu kan du ladda ner data om betaltjänster

Servicetyperna kontantuttag, betalningsförmedling och dagskasseinsättning blir nu tillgängliga för alla användare i Serviceanalys att ladda ner. Det handlar om textfiler med grunduppgifter om den service som utförs, det vill säga deras geografiska placering och vilka som är huvudmän för servicen.

Om nedladdningsbara data

Som användare i Serviceanalys har du kunnat ladda ner data om olika servicetyper från applikationen. Men en vanlig användare har inte kunnat ladda ner data som beskriver grundläggande betaltjänster. Länk till annan webbplats. Endast användare som arbetar med just grundläggande betaltjänster har kunnat ladda ner de uppgifterna. Från och med nu är detta ändrat så samtliga användare i Serviceanalys kan ladda ner även dessa.

De servicetyper som ingår i grundläggande betaltjänster är kontantuttag, betalningsförmedling och dagskasseinsättning.

Alla användare av Serviceanalys får tillgång till datan

Tillväxtverket gör samma bedömning av sina data. Därför kan alla användare av Serviceanalys från och med även nu ladda ner geografiska data om de grundläggande betaltjänsterna.

Datan, och övriga servicetyper, laddas ner under Statistik i Serviceanalys. De filer du laddar ner innehåller information om serviceplatsernas geografiska placering. Till exempel:

  • Adresser.
  • Koordinater.
  • Namn på platserna.
  • Vilka som är huvudmän för servicen.

Det är alltså samma format och innehåll som filerna för övriga servicetyper.