Det här jobbar vi med i sprint 3 - 2021

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 3 - 2021. Sprinten pågår under perioden 22 februari - 12 mars.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 3 - 2021

Införa snabbare uppdatering av dagligvaror samt ta in obemannade butiker

Vi arbetar med ett automatiserat API för inhämtning av dagligvarubutiker, det vill säga att vårt system automatiskt kan kommunicera och hämta data från ett annat system. I det systemet kan vi hämta hem data om dagligvarubutiker varje dygn, direkt från vår källa Delfi Marknadspartners databas över dagligvarubutiker.

En ytterligare nyhet är att vi också tar hem data om obemannade dagligvarubutiker, något vi inte har haft tidigare. Målet är att driftsätta det här i Serviceanalys under sprinten.

Fortsatt arbete med modell för kollektivtrafik

I förra sprinten arbetades det med design av en kollektivtrafiksmodell som ska byggas i samarbete mellan Tillväxtverket och Trafikverket. Under nuvarande sprint planeras en del fördjupande arbeten kring att undersöka hur olika typer av resor mellan platser påverkas av diverse faktorer. Sådana faktorer kan till exempel vara bekvämlighet, om man behöver göra mycket byten i kollektivtrafiken, vad som händer om ändringar görs i hastighetstabeller och liknande.

Vi kommer också att titta på om det finns flera attribut som kan hjälpa till att ta fram troliga scenarier för resandet. Det kan handla om att kunna titta på ett område och få medelvärden för till exempel antal ägda bilar eller disponibel inkomst, vilket kan påverka hur troligt det är att man behöver åka kollektivt för att ta sig till en viss service.

Läs mer om projektet här.

Arbeta med inlämning av uppgifter i Kontantanalys

Ett pågående arbete under hela sprinten handlar om att bevaka inrapporteringen av uppgifter till Kontantanalys. Den perioden pågår mellan 22 februari och 12 mars 2021. Det här innebär jobb från vårt håll i form av support och eventuella felsökningar.

Ta in ny resurs för arbete med utskrifter

En till person kommer att välkomnas till teamet för att i första hand titta på funktionen för att göra utskrifter i Serviceanalys. Utskrifter är något vi velat utveckla och förbättra under en lång tid och något som också efterfrågas av våra användare.

Vi hoppas att en utveckling av den här funktion kan underlätta arbetet för dig som vill skapa bilder till rapporter och presentationer.