Posttjänster uppdaterade i Serviceanalys

Servicetypen Posttjänster, vilken inkluderar paketombud, paketautomater, mindre utlämningsställen och företagscenter, har nu uppdaterats i Serviceanalys.

Just nu rör det sig väldigt mycket på post- och paketmarknaden och framför allt nya paketautomater sätts upp löpande- vilket gör det svårt att få till en fullständig nulägesbild. Men nu har vi i alla fall uppdaterat hela post- och paketnätet i Serviceanalys med de senaste uppgifterna vi kunnat få, och vi fortsätter också göra manuella rättningar på enskilda serviceplatser. Där är du som användare som vanligt välkommen att kontakta oss om du ser nåt som saknas eller är felaktigt eller om du bara har frågor.