Kontantuttag i kassan hos ICA till Serviceanalys

Nu räknas uttag som görs i kassan på ICA-butiker in i servicetypen Kontantuttag.

Vi har lagt in kontantuttag som är möjliga att göra i kassan i ICA-butiker i Serviceanalys. Denna form av kontantuttag hos ICA har inte visats tidigare, då tjänsten inte har definierats som en tillgänglig grundläggande betaltjänst. Efter dialog med användare på länsstyrelserna som arbetar med grundläggande betaltjänster Länk till annan webbplats. blev det dock bestämt att dessa från och med nu ska räknas med.

Hur märks detta för dig?

För dig som användare innebär det här att du kan se en ökning av kontantuttag i karta och statistik. Om du även tittar på utveckling över tid så visar staplarna en ökning av kontantuttag 2021. Vi kommer försöka knyta ihop servicen så vi kan lägga till ICA-butikerna även bakåt i tiden, men i nuläget är det alltså från och med 2021 som denna service är synlig.

Uttag som kan göras i kassan hos ICA tillhör kontantuttagsformen 'Över disk hos ombud'.