Ett nordiskt Serviceanalys?

Under våren 2020 genomfördes ett utvecklingsprojekt för att studera om Pipos Serviceanalys skulle kunna täcka hela Norden. Resultatet av projektet blev ett koncepttest där nordiska data, initialt från Norge och Finland, laddades in i Pipos databas.

På torsdag den 17 september hålls ett möte inom Nordiska ministerrådets tematiska grupp för hållbar landsbygdsutveckling, där representanter från de olika nordiska länderna kommer att erbjudas att köra och utvärdera koncepttestet. Läs mer om nordiska Serviceanalys här.

Då detta riktar sig till användare även utanför Sverige finns både sidan för koncepttestet samt nyheter relaterat till detta även på engelska.

English: In the spring of 2020, a development project was carried out to study whether the Pipos application Serviceanalys could cover the entire Nordic region. The result of the project was a proof of concept (POC) where nordic data, initially from Norway and Finland, was loaded into the Pipos database.

On Thursday September 17, a meeting will be held within the Nordic Council of Ministers' thematic group for sustainable rural development, where representatives from various Nordic countries will be offered to run and evaluate the POC. Read more about the nordic Service Analysis here.