Det här jobbar vi med i sprint 13 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 13 - 2022. Sprinten pågår under perioden 31 oktober- 18 november.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 13 - 2022

Ta fram ett antal funktioner till Regionalanalys

Vi kommer under denna sprint att göra klart ett antal funktioner inom Regionalanalys. Det handlar dels om en områdesväljare där man ska kunna se avstånd med olika färdsätt från en viss punkt, dels om att få till ett så kallat soldiagram, vilket är en typ av expanderat cirkeldiagram, samt att skissa klart på en dashboard med plats för ett flertal olika teman som ska vara intressanta för användaren. Vissa delar av detta är också sådant som skulle kunna nyttjas i nya Serviceanalys.

Göra klart modeller och teorier som ska användas för beräkningar i Regionalanalys

Vi behöver jobba vidare med några av grundprinciperna inom Regionalanalys varav det viktigaste är att vi får till det generella tillgänglighetsmåttet som ska användas. Vi kommer också titta på den modell som beskriver hur tillgängligheten kan beräknas via kollektivtrafik. 

Arbeta med uppdatering av apotek/apoteksombud och drivmedelsställen

Det är dags för den stora uppdateringen av apotek och apoteksombud och målet är att bli klara med det under denna sprint och att det uppdateras i Serviceanalys. Vi kommer även påbörja uppdateringen av drivmedelsstationer som är den servicetyp som kräver mest tid och resurser att uppdatera i dagsläget. Vi kommer gå ut med nyheter på vår webbplats när servicetyperna är uppdaterade så att du som användare hänger med på vad som händer. Håll även gärna koll på vår sida där vi beskriver servicetyperna, där finns bland annat info kring senaste uppdatering. 

Utföra fler användartester kring prototypen för Serviceanalys

Vi har kommit lite längre med prototypen av nya Serviceanalys, och kommer att ha ett antal användartester för att testa det senaste som lagts till. Det handlar om fem användare från kommuner och länsstyrelser, som ska få titta på prototypen och delge sina tankar. Du kan alltid höra av dig till oss om du själv är intresserad av att delta på framtida användartester eller om du bara har frågor och funderingar kring nya Serviceanalys.

Sammanställa insikter efter fysiska användarträffar

Under förra sprinten deltog vi i ett par fysiska träffar som dels kommunerna och dels regionerna hade i Stockholm. Träffarna leddes av Tillväxtverket och handlade övergripande om serviceplanering och liknande frågor. Där kommer Pipos, och framför allt Serviceanalys, in som ett viktigt verktyg och vi passade därför på att träffa både gamla, nya och potentiella användare för att få input kring vårt arbete framåt med Serviceanalys. De insikter vi fick med oss kommer vi gå igenom under denna sprint och ta med i utvecklingen av prototypen för nya Serviceanalys.