Uppdatering av befolkning och vägnät

Vi uppdaterar statistik om folkbokförda och lägger samtidigt in ett nytt vägnät i Pipos.

Folkbokförd befolkning och vägnät i Pipos uppdateras en gång per år. Detta görs med data från SCB och Trafikverket. Befolkningen speglar läget vid varje årsskifte, vilket innebär att den nya befolkningsstatistiken visar antal folkbokförda vid årsskiftet 2020/2021.
Vägnätet inhämtades från Trafikverket i mars och har sedan bearbetats en del av oss för att se till att tillgänglighetskörningarna som görs på vägnätet fungerar som de ska.

Uppdateringen görs under dagen och det bör vara klart senast 4 maj. Detta blir då synligt i Serviceanalys där du som användare kan titta närmare på befolkningsstatistiken och göra tillgänglighetskörningar på det nya vägnätet.