Så gick inlämningen av uppgifter i Kontantanalys

22 februari - 5 mars lämnade ungefär 75 aktörer in information om flera tusen serviceplatser i Kontantanalys. Vår uppfattning är att arbetet till största del har gått bra. Men vi börjar redan nu se över förbättringar inför nästa inlämningsperiod.

Porträttbild på en kvinna.

Maria Lilliehöök

Tillväxtverket ansvarar för att utveckla tjänsten Kontantanalys. Det är i den aktörerna loggar in och lämnar sina uppgifter. Post- och telestyrelsen är de som avgör vilka typer av uppgifter som ska lämnas.

Många av serviceplatserna som rapporterats in kan innehålla flera olika typer av service. Till exempel kan platsen för ett bankkontor innehålla både uttag eller insättning av kontanter över disk samt uttag via en automat. Överlag har det det gått bra för användarna att fylla i uppgifterna i Kontantanalys och systemet håller rent tekniskt.

– Det är många olika uppgifter användarna lämnar in. Därför försöker vi hela tiden vara lyhörda för hur vi kan förenkla inlämningen till nästa gång, säger Maria Lilliehöök, Tillväxtverket.

Vad är skillnaden mot förra inlämningen?

– Vi har gjort en del förändringar och förbättringar. En av dem är bland annat att ett flertal fält blev obligatoriska att fylla i. Det här gör att användaren inte kan missa att fylla i dem. Vi upplever även att det har varit färre tekniska frågor den här inlämningsperioden jämfört med förra.

Kontantanalys – arbetet framåt

Inför och under inlämningsperioden har våra utvecklare varit extra duktiga och snabba med att rätta till buggar som vi eller du som användare har upptäckt. Framåt kommer vi ständigt, i samråd med Post- och telestyrelsen, försöka förbättra information och texter om Kontantanalys och nästa inlämningsperiod. Målet är att du ska vara så förberedd som möjligt. Annars kommer vi på Tillväxtverket i första hand att fokusera på de tekniska delarna i systemet.

Vad händer inom närmaste tiden?

– Nu när inlämningsperioden är avslutad kommer Post- och telestyrelsen att logga in och använda Kontantanalys för granskning av de inkomna uppgifterna. Vi kommer också att vidareutveckla deras verktyg för detta, säger Maria Lilliehöök.