Ny grupp av användare i Serviceanalys

Kontantanalys uppgiftslämnare kommer få tillgång till Serviceanalys. Deras behörighet är begränsad till betaltjänsterna.

Serviceanalys riktar sig i första hand till offentlig sektor. Vi kommer nu att göra ett undantag och ge tillgång till alla aktörer som loggar in i Kontantanalys och rapporterar in uppgifter om kontant- och betaltjänster.
Den nya användargruppen kommer ha behörighet att titta på och göra analyser av servicetyperna:

  • Kontantuttag
  • Dagskasseinsättning
  • Betalningsförmedling

Anledningen till att vi vill öppna Serviceanalys för dig som rapporterar in uppgifter via Kontantanalys är för att vi vill kunna bidra med funktionalitet som vi har sen tidigare. Till skillnad mot Kontantanalys är det helt frivilligt att logga in i Serviceanalys. Tjänsten bör ses som ett stöttande verktyg du kan använda om du vill få en mer visuell bild av servicen och att lättare kunna följa utvecklingen av kontant- och betaltjänster.

Vem kommer komma åt Serviceanalys?

Alla som rapporterar uppgifter i Kontantanalys kommer få ett inlogg till Serviceanalys. Det gäller både ansvariga och handläggare.

När blir Serviceanalys tillgängligt?

Efter att nästa obligatoriska insamling av uppgifter om kontanttjänster är genomförd, någon gång i början av oktober 2021, kommer du som då är ansvarig och/eller handläggare i Kontantanalys att få ett inlogg till Serviceanalys. Strax innan kommer alla som berörs att få ett mail med tydligare information om vad Serviceanalys är, viktiga skillnader mellan Serviceanalys och Kontantanalys, hur inloggningen fungerar och så vidare.