Det här jobbar vi med i sprint 4 - 2021

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 4 - 2021. Sprinten pågår under perioden 15 mars - 2 april.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 4 - 2021

Nedan listas de större arbeten som kommer ha vårt fokus i denna sprint. Utöver dessa arbetar vi såklart även med löpande förvaltning, support och annat.

Uppdatera posttjänster i Serviceanalys

Vi kommer att hämta in nya uppgifter om posttjänster, det vill säga platser för in- och utlämning av paket, och uppdatera dessa i vår databas. Målet är att de ska bli uppdaterade och klara under denna sprint och därmed inom kort finnas tillgängliga för Serviceanalys användare. Posttjänsterna som inhämtas är sådana som tillhandahålls av Postnord, DB Schenker, DHL, Bring, UPS och Bussgods.

Arbeta med design inför granskning av uppgifter i Kontantanalys

Utvecklingen av Post- och telestyrelsens användargränssnitt i Kontantanalys kommer att ta fart igen. Den första utvecklingen av detta gjordes i höstas i samband med att kreditinstitut och företag som tillhandahåller kontanttjänster lämnade uppgifter om dessa i Kontantanalys. Nu när den andra inlämningsperioden är klar kommer vi ha en tät dialog med PTS i syfte att ytterligare förbättra och utveckla deras vertyg för att kunna granska och filtrera bland inkomna uppgifter.

Fortsätta arbetet med kollektivtrafik och tidsavstånd

Arbetet fortsätter gällande utveckling av kollektivtrafik och olika färdsätt och vi tittar bland annat på hur tidsavstånden påverkas beroende på hur man färdas mellan olika platser. Detta kommer testas och utvärderas inför vidare utveckling.